BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Famielec Józefa (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Finansowanie zreformowanej gospodarki odpadami komunalnymi
Financing of Reformed Economy of Municipal Waste
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 123-132, tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Odpady komunalne, Gmina, Składowiska odpadów, Gospodarka odpadami
Commercial wastes, District, Landfill sites, Waste management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu zidentyfikowano opłaty w gospodarce odpadami komunalnymi oraz wskazano ich wpływ na konstrukcję nowej opłaty za gospodarowanie odpadami, wprowadzanej uregulowaniami zmienionej w 2011 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Powierza ona gminom własność odpadów komunalnych. Opracowano transakcyjne ujęcie tej opłaty w zintegrowanym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. System ten opisano zbiorem umów zawieranych pomiędzy potencjalnymi podmiotami gospodarki odpadami komunalnymi.(abstrakt oryginalny)

In this paper fares for municipal waste management are identifiedand their impact on the construction of new waste management fare is indicated. The new fare was introduced in 2011 in the changed act on maintaining cleanliness and order in municipalities. It entrusts municipalities with the ownership of municipal waste. The transactional approach of calculation of this fare in the integrated system of municipal waste management was developed. This integrated system is described by the set of agreements between potential units of municipal waste management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bachor W. i in., Podstawy ekonomiki i zarządzania w gospodarce komunalnej, red. Z. Grzymała, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011.
  2. Harańczyk A., Samorząd terytorialny. Organizacja i gospodarka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
  3. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  4. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw, DzU. 2011, nr 152, poz. 897.
  5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, DzU 2007, nr 39, poz. 251, z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu