BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stabryła-Chudzio Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
W kierunku harmonizacji podatku dochodowego od osób prawnych - propozycje komisji europejskiej
Towards Harmonization of Company Income Tax - European Commission Proposals
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 108, s. 516-525, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy od osób prawnych, Prawo międzynarodowe, Finanse przedsiębiorstwa
Corporate income tax, International law, Enterprise finance
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza najnowszych rozwiązań prezentowanych przez Komisję Europejską w zakresie wspólnego opodatkowania osób prawnych pod kątem ich znaczenia dla przedsiębiorstw działających na obszarze Unii Europejskiej (fragment tekstu)

The author of the paper presents the European Commission proposals concerning common consolidated corporate tax base. Because of the growing competitiveness at the European internal market companies are obliged to develop their activities in spite of still existing obstacles. Some of the member states (especially Ireland) are opposed to the uniform tax rate idea or creation of the minimum tax rate level. That is why, more than ten years ago the EU Council gave its mandate to the European Commission to analyze new solutions concerning corporate income tax. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Lipniewicz R.: Europejskie prawo podatkowe. Difin, Warszawa 2011.
 2. Oręziak L.: Finanse Unii Europejskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 3. Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. Publications Office of the European Union, Luxembourg 2011
 4. Tax reforms in EU Member States. Taxation Paper No 28, European Commission, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2011
 5. Company Taxation in the Single Market. SEC (2001) 582 final.
 6. Dyrektywa Rady 2005/19/WE z 17.02.2005 r. zmieniająca Dyrektywę Rady 90/434/EWG z 23.07.1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania dla fuzji, podziałów, wnoszenia majątku i zmiany udziałów w odniesieniu do spółek z różnych państw członkowskich. Dz. Urz. L 58/26 z 2005 r.
 7. Dyrektywa Rady 90/435/EWG z 23.07.1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania firm macierzystych oraz filii w różnych państwach członkowskich. Dz. Urz. L 225 z 1990 r.
 8. Impact assessment accompanying document to the proposal for the Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). Commission staff working document, SEC(2011) 315 final, Brussels, 16.3.2011.
 9. Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). 2011/0058 (CNS). Brussels, COM(2011) 121/4.
 10. Towards an Internal Market without tax obstacles: A strategy for providing companies with a consolidated corporate tax base for their EU-wide activities. COM(2001) 582.
 11. Bettendorf L., Devereux M.P, van der Horst A., Loretz S.: Corporate tax reform in the EU: Weighing the pros and cons, www.VoxEU.org
 12. Owsiak S.: Harmonizacja podatków bezpośrednich warunkiem integracji gospodarczej Unii Europejskiej, www.pte.pl/1/2/s_owsiak_harmonizacja.pdf
 13. Šemeta A.: Europejska podstawa opodatkowania osób prawnych: ułatwienia i niższe koszty dla biznesu, ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/ common_tax_base/index_en.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu