BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzionek-Kozłowska Joanna
Tytuł
Rynek a maksymalizacja dobrobytu w świetle dyskusji wokół koncepcji path dependence
Market and Welfare Maximization in the Light of the Discussion about Path Dependence
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 101, s. 83-90
Tytuł własny numeru
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : teoretyczne ujęcie dobrobytu
Słowa kluczowe
Dobrobyt, Rynek
Prosperity, Market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie i ocena, w jaki sposób na dyskusję tę wpłynęło wprowadzenie na karty literatury ekonomicznej koncepcji i pojęcia path dependence. (fragment tekstu)

The thesis on the positive impact of the market allocation of resources on the welfare is advanced in the economics from its beginnings as an independent science. However this proposition is still controversial and a subject of debates. The aim of this article is to present how those discussions are influenced by the notion and the concept of path dependence. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Dzionek-Kozłowska: Koncepcja path dependence, czyli trajektorie rozwojowe w życiu gospodarczym. W: Instytucje i transformacja. Red. J. Godłów-Legiędź. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 33-62.
 2. A. Smith: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. WN PWN, Warszawa 2007, t. I, s. 66-76, t. II, s. 36-43.
 3. L. Walras: Elements of Pure Economics. Routledge, London 2003 (1854), s. 255 i nast.
 4. K. Arrow, G. Debreu: Existence of the Equilibrium for a Competitive Economy. "Econometrica" 1954, Vol. 22, No. 3, s. 265-290.
 5. Rynek versus państwo w świetle dyskusji o path dependence. "Ekonomia i Prawo" 2010, t. VI, s. 87-99.
 6. P. David: Clio and the Economics of QWERTY. "American Economic Review" 1985, Vol. 75, No. 2, s. 332-337; B. Arthur: Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-In by Historical Small Events. "Economic Journal" 1989, No. 1, s. 116-131
 7. Positive Feedbacks in the Economy. "Scientific American" 1990, Vol. 262, No. 2, s. 92-99
 8. R.J. Konieczka: The Dvorak difference. "Secretary" 1996, Vol. 56, No. 2, s. 4.
 9. M.P. Gartland: Interdisciplinary views of sub-optimal outcomes: Path dependence in social and management sciences. "Journal of Socio-Economics" 2005, Vol. 34, s. 686-702
 10. Koncepcja path dependence w historii gospodarczej: przegląd najnowszych publikacji. W: Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku. Red. R. Matera, A. Pieczewski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 237-251.
 11. P. David: Path dependence: a fundamental concept for historical social science. "Cliometrica" 2007, Vol. 1, No. 2, s. 103
 12. P. David, M. Thomas: Introduction. Thinking Historically about Challenging Economic Issues. W: The Economic Future in Historical Perspective. Red. P. David, M. Thomas. Oxford University Press, Oxford 2003, s. 17-18.
 13. P. Krugman: Peddling prosperity. W.W. Norton, New York 1994, s. 235.
 14. S.J. Liebowitz, S.E. Margolis: The Fable of the Keys. "Journal of Law and Economics" 1990, Vol. 33, s. 1-26
 15. Policy and Path Dependence. From QWERTY to Windows 95. "Regulation" 1995, Vol. 18, No. 3, s. 33-41
 16. Path Dependence, Lock-In, and History. "Journal of Law, Economics and Organization" 1995, Vol. 11, No. 1, s. 205-226
 17. Path Dependence. W: The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law. Macmillan, London 1998
 18. Winners, Losers & Microsoft. Competition and Antitrust in High Technology. The Independent Institute, Oakland 2003.
 19. S. Margolis: Path dependence and public policy: lessons from economics. W: The Evolution of Path Dependence. Red. L. Magnusson, J. Ottoson. Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2009, s. 172-174.
 20. H. Demsetz: Information and efficiency: Another viewpoint. "Journal of Law and Economics" 1973, Vol. 10, s. 1-22
 21. O.E. Williamson: Contested exchange versus the governance of contractual relations. "Journal of Economic Perspectives" 1993, Vol. 7, s. 103-108
 22. Transaction cost economics and organization theory. "Industrial and Corporate Change", Vol. 2, No. 1, s. 107-156.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu