BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkowiak Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Niewiadomski Przemysław (Zakład Produkcji Części Zamiennych i Maszyn Rolniczych FORTSCHRITT)
Tytuł
Menedżer a kierownik w organizacji
Manager of a Director in the Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 48, s. 25-36, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Organizacja, Menedżer, Proces zarządzania
Organisation, Manager, Management process
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W warunkach gospodarki rynkowej charakteryzującej się dużą zmiennością otoczenia, wzrastającym poziomem konkurencyjności i internacjonalizacji gospodarki realizacja przez kadrę kierowniczą we właściwy sposób procesu zarządzania wymaga ciągłego doskonalenia organizacji.48 Szczególnego znaczenia w tym kontekście nabiera obecnie zagadnienie pracy kierowniczej w organizacji. Trudno bowiem wyobrazić sobie racjonalizację systemu zarządzania organizacją bez podstawowego elementu tego systemu, jakim jest kierownik czy menedżer i jego oddziaływanie na podwładnych. (abstrakt oryginalny)

In a market economy characterized by high volatility environment, the increasing level of competitiveness and internationalization of the economy, the implementation of the managers in the right way management process needs continuous improvement of the organization. Particular significance in this context, the question is now of working executives in the organization. It is difficult to imagine rationalizing the organization's management system without the basic element of this system, that is head or manager and its impact on subordinates. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszak S., Menedżerowie w strukturze społecznej, Wyd. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2006.
 2. Bartkowiak G., Skuteczny kierownik - model i jego empiryczna weryfikacja, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 3. Bendkowski J., Bendkowski J., Praktyczne zarządzanie organizacjami. Kompetencje menedżerskie, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
 4. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Czytelnik Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1998.
 5. Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1981.
 6. Gawrecki L., Kompetencje menedżera oświaty, Wyd. eMPi2, Poznań 2003.
 7. Gliński B., Problemy zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi, PWN, Warszawa 1961.
 8. Janusz T., Lewandowska L., Podręczny Słownik Menedżera, RES POLONIA, Łódź 1992.
 9. Johannsen H., Page G.T., International Dictionary of Management, Kogan Page, London.
 10. Koźmiński A.K., Piotrkowski W., Zarządzanie - teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 11. Kubik Z., Kultura menedżerska, Wyd. Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. Edwarda Wiszniewskiego, Warszawa 2008.
 12. Kurnal J., Organizacyjne problemy kierowania zespołami pracowniczymi, Studia i Materiały, nr 20, Wyd. Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG, Warszawa 2001.
 13. Lichtarski J.M., Ewolucja profilu kompetencyjnego kierownika, [w:] Problemy pracy kierowniczej we współczesnym przedsiębiorstwie, Praca pod red. K. Krzakiewicza, Wyd. Kreos, Poznań 2008.
 14. Listwa T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wyd. Kadry, Wrocław 1995.
 15. Listwa T., Słownik zarządzania kadrami, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2005.
 16. Majewski T., Kierownik - dowódca w organizacji, AON, Warszawa 2003.
 17. Mendel T., Kształtowanie potencjału i organizacja pracy własnej współczesnego menedżera, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 18. Mendel T., Witczak H., Projektowanie systemów zarządzania, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1982.
 19. Niesyty E., Wpływ klimatu społecznego organizacji na jej sprawność, [w:] Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, pod red. Z. Waśkowskiego, Zeszyt Naukowy GWSHM nr 1(3) rok 2009.
 20. Nogalski B., Śniadecki J., Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej, Bydgoszcz 2001.
 21. Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa1997.Penc J., Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 22. Pomykało W., Encyklopedia biznesu, Wyd. Fundacji Innowacji, Warszawa 1995.
 23. Problemy pracy kierowniczej we współczesnym przedsiębiorstwie, Praca pod red. K. Krzakiewicza, Wyd. Kreos, Poznań 2008.
 24. Słownik Języka Polskiego, pod red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1993.
 25. Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1992.
 26. Stoner J., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1996.
 27. Ściborek Z., Kierownik w przedsiębiorstwie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000.
 28. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969.
 29. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do organizacji i kierowania. PWN, Warszawa 1972.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu