BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chomać-Pierzecka Ewa (Leks Sp. z o.o.)
Tytuł
Probabilistyczne ujęcie metod ilościowych w analizie wartości przedsiębiorstwa
Probabilistic Definition of the Quantitative Methods in Analysis of the Company Value
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 11-24, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Analiza ekonomiczna, Wartość przedsiębiorstwa, Metody ilościowe
Economic analysis, Enterprise value, Quantitative methods
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Analiza ekonomiczna w ogólnym ujęciu definiowana jest jako instrument określania przebiegu i rezultatów zdarzeń gospodarczych poprzez identyfikację i ocenę prawidłowości zjawisk ekonomicznych w ich obszarze, z wykorzystaniem szeregu metod badawczych w tym zakresie16. Analiza, poprzez modelowanie zjawisk ekonomicznych z wykorzystaniem dorobku naukowego statystyki, ekonometrii czy matematyki, stanowi dyscyplinę naukową umożliwiającą stawianie diagnoz gospodarczych w przedsiębiorstwach17. Celem tak zdefiniowanego ujęcia analitycznego jest uchwycenie wszystkich istotnych zależności pomiędzy badanymi zjawiskami. Niewystarczającym w tym kontekście wydaje się być opisywanie czynników sprawczych, z pominięciem aspektu losowego. Instrumentarium analityczne, czerpiące z probabilistycznego ujęcia metod ilościowych w procedurze przyczynowo - skutkowego porównania, umożliwia pełne ujęcie badanych zjawisk, tj. z uwzględnieniem czynnika o charakterze przypadkowym. (abstrakt oryginalny)

Stochastic methods constitute the instrument of research, delivering information about the function of mechanisms determining development of the effective measures of business entity. Important stochastic approach is to identify and evaluate mechanisms and factors responsible for development of the examined phenomenon - its correlation and quantitative influence on the analyzed economic variable. The information obtained in the result of applying such a tool, show real effects of managing the enterprise in the past, giving bases for effective forecast and optimal design for future strategy development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gajek L., Kałuszka M., Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa 2000.
  2. Krzyśko M., Wykłady z teorii prawdopodobieństwa, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa 2000.
  3. Leszczyński Z., Skowronek - Mielczarek A., Analiza ekonomiczno - finansowa spółki, PWE, Warszawa 2004.
  4. Matłocha M., Wojcieszyn B., Matematyka z elementami zastosowań w ekonomii, Wydawnictwo Wyższej szkoły Bankowej, Poznań 1998.
  5. Plucińska A., Pluciński E., Probabilistyka. Rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna, procesy stochastyczne, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa 2000.
  6. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004.
  7. Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa 2005.
  8. Urbańczyk E. (red.), Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
  9. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
  10. Więckowski J., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE 1988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu