BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bojkowski Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zaniechanie w dyscyplinie finansów publicznych
The Abandonment in Discipline of Public Finance
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 48, s. 37-44, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Dyscyplina finansów publicznych
Public finance, Public finance discipline
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Niniejsze opracowanie obejmuje zarys problematyki dotyczącej pojęcia zaniechania w ramach reżimu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W pierwszej kolejności podkreślić należy, że opracowanie dotyczy zaniedbań w finansach jednostek samorządu terytorialnego, za które osoby obowiązane mogą ponieść karę. W dalszej kolejności wskazuje się na cechy zaniechania. Chodzi o trudność w ustaleniu czasu popełnienia oraz konieczność wskazania obowiązku prawnego, który nie jest wykonywany. (skrócony abstrakt oryginalny)

The article is related to the essence of the liability for departure from discipline of public finance in Polish public finance system. The author focuses on one form of that departure - the abandonment. There is several problems that make usage of appropriate regulations hard to apply. First of all there is necessary to explain what the abandonment mean. Then the author analyses duties in public financial sector and a range of persons could be obliged to perform financial duties in the unit. The final part of the article includes a presentation of legal doubt related to nonclaim. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowska K., Kościńska-Paszkowska A., Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2010.
  2. Jóźwiak M., Kopczyńska L., Dyscyplina finansów publicznych w świetle obowiązujących przepisów - pojęcia i zasady ogólne, "Finanse Komunalne" ekstra 1/2003.
  3. Lipiec-Warzecha L., Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
  4. Górnik O., S. Hoc i inni, Kodeks karny. Komentarz I, ARCHE, Gdańsk 2005.
  5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 1274 ze zm.
  6. Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.
  7. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.
  8. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2003 roku, sygn. III SA 3148/00.
  9. Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z dnia 8 czerwca 2009 r., znak BDF1/4900/30/28-29/RN-4-5/09/13.
  10. Druk Sejmu RP IV Kadencji nr 1958 z dnia 1 września 2003 roku zawierający uzasadnienie do projektu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu