BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Galiński Paweł (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Produkty i usługi bankowe dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Banking Products and Services for Local Governments in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 162-171, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Samorząd terytorialny, Banki, Usługi bankowe
Local government units, Local government, Banks, Banking services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano produkty i usługi oferowane przez banki jednostkom samorządu terytorialnego (JST) w Polsce. Dokonano podziału tej oferty, wskazując na zalety wybranych produktów. Scharakteryzowano stan oferty bankowej w tym zakresie oraz perspektywy jej rozwoju do 2015 r. Opisano również poziom zainteresowania JST poszczególnymi usługami bankowymi. Ponadto zaprezentowano strukturę przychodów banków z obsługi JST, wysokość marż kredytów i depozytów dla JST oraz prognozy w zakresie ich kształtowania się do 2015 r.(abstrakt oryginalny)

The article characterizes banking products and services for local governments in Poland. There are shown the differentiation of this offer and advantages of some products. The paper presents the actual and future development of these services until 2015. It describes the level of interest of this offer. Furthermore, there are shown the structure of banking revenues in the field of operating the local governments as well as the actual and future level of margins on deposits and loans for these entities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Denek E. (red.), Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego, Zarządzanie i Finanse, Warszawa 2000.
  2. Filipiak B., Flejterski S. (red.), Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa 2008.
  3. Galiński P., Biznes i ryzyko dla banków w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie średniookresowej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2011, maszynopis powielony.
  4. Kępka W., Warto korzystać z nowoczesnych usług bankowych, \"Gazeta Samorządu i Administracji\" 2009, nr 12.
  5. Kiciński W., Dobry klient dla banków, \"Pomorski Przegląd Gospodarczy\" 2011, nr 4.
  6. Korenik D., Usługi finansowe dla gmin, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław 2003.
  7. Korenik D., Korenik S., Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny w przestrzeni, CeDeWu, Warszawa 2007.
  8. Kurowska A., Miasta korzystają z kart przedpłaconych, \"Gazeta Prawna\" 2011, nr 82.
  9. Lepczyński B., Usługi bankowe dla samorządów, \"Pomorski Przegląd Gospodarczy\" 2011, nr 4.
  10. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1241, ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu