BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czupich Mariusz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Wykorzystanie funduszy europejskich w działalności inwestycyjnej miasta Toruń
The Use of European Funds in Investing Activities of Torun
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 48, s. 57-68, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Infrastruktura, Samorząd terytorialny
EU funds, Infrastructure, Local government
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Toruń
Abstrakt
Podstawowym czynnikiem atrakcyjności inwestycyjnej regionu jest rozwinięta infrastruktura transportowa i społeczna. Województwo kujawsko-pomorskie w tym zakresie na tle całego kraju prezentuje się relatywnie słabo. Niska jakość infrastruktury drogowej i problemy z przepustowością dotyczą zwłaszcza jednego z głównych miast regionu - Torunia. Jedną z możliwości poprawy tej sytuacji jest wykorzystanie środków finansowych dostępnych w ramach polityki spójności Unii Europejskiej. Artykuł przedstawia opis zadań inwestycyjnych realizowanych przez miasto Toruń i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Analizie poddano także wpływ tych przedsięwzięć na stan miejskich finansów. (abstrakt oryginalny)

The primary factor of investment attractiveness of the region is developed transport and social infrastructure. Kujawsko-Pomorskie voivodship in this area comparing to the whole country is relatively weak. Poor quality of road infrastructure and capacity problems relate to one of the major cities of the region - Torun. One possibility to improve this situation is to use funds available under the EU's cohesion policy. This article presents a description of investment projects implemented by the city of Torun and co-financed by the European Union as well as the impact of these projects on municipal finances. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Efekty polityki spójności UE w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009, s. 13.
 2. Gorzelak G., Rozwój polskich regionów a polityka spójności Unii Europejskiej, [w:] Gorzelak G. (red.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, WN Scholar, Warszawa 2007, s. 26-27.
 3. Growing regions, growing Europe. Fourth report on economic and social cohesion, European Commission, Luxembourg 2007, s . 100-101.
 4. Kalinowski T., Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008, IBnGR, Gdańsk 2008, s. 6, 12-16.
 5. Kujawsko-Pomorskie Analizy Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Bydgoszcz-Toruń 2010, s. 30-31.
 6. Monitoring ruchu turystycznego. Turystyczny Toruń 2009, Ośrodek Informacji Turystycznej w Toruniu, Toruń 2010, s. 15.
 7. Raport o stanie technicznym nawierzchni asfaltowych i betonowych sieci dróg krajowych na koniec 2009 roku, GDDKiA, Warszawa 2010, s. 6, 9.
 8. Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009, s. 117-118.
 9. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020, Gmina Miasta Toruń, Toruń 2010, s. 34.
 10. ,,Gazeta Prawna'', 6.10.2010 r.
 11. ,,Gazeta Wyborcza'', 10.03.2011.
 12. ,,Rzeczpospolita'', 19.03.2010, 20.07.2010, 17.12.2010, 18.03.2011, 22.03.2011, 25.03.2011.
 13. ,,Puls Biznesu'', 30.11.2010.
 14. Budżet miasta Torunia na rok 2011, [www.bip.torun.pl/files/doc/33_11_01.pdf].
 15. Oficjalny portal miasta Toruń, [http://www.torun.pl/index.php?strona=wl_unia].
 16. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2008, 2009, 2010, Biuletyn Informacji Publicznej, [http://www.bip.torun.pl/cms.php?Kod=122].
 17. Uchwała RMT 32/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2011-2043, Biuletyn Informacji Publicznej, [http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=8794].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu