BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lazarek Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Nowa wartość kredytu - kredyty proekologiczne
New Loan Value - Green Loans
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 91-96, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Kredyt preferencyjny, Ochrona środowiska, Inwestycje ekologiczne
Preferential loan, Environmental protection, Ecological investments
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Szczególnym instrumentem finansowym są kredyty preferencyjne, łączące środki pochodzące z rynku bankowego ze środkami donatorów, dysponujących funduszami przeznaczonymi na ochronę środowiska. Wykorzystanie kredytów proekologicznych daje możliwość korzystanie z preferencyjnych warunków - niższym niż rynkowe - oprocentowaniem. Mogą z nich korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy czy samorządy. Środki pozyskane są przeznaczane na zrealizowanie inwestycji o charakterze ekologicznym. (abstrakt oryginalny)

Particular financial instrument are preferential loans, combining the resources of the banking market with those donors, with committed funds for environmental protection. Use of environmental credits gives the possibility to benefit from preferential conditions - lower than the market - interest rates. Can benefit from both individuals, as and businesses or local governments. Funds raised are earmarked for completion of an environmental investment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. bosbank.pl
  2. dobre-kredyty.pl
  3. ekologia-info.pl
  4. Grzywacz J., Podstawy bankowości. System kredyty i rozliczenia ryzyko i ocena banku marketingu, Difin,Warszawa 2002, s. 204-219.
  5. Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem. Wydanie II zmienione, PWE, Warszawa 2010, s.125-133.
  6. Szambelańczyk J., Polski sektor bankowy w perspektywie roku 2030, SGH, Warszawa 2010, s.150-194.
  7. Raport nt Działalność proekologiczna Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie finansowania inwestycji w ochronie środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Narodowym i Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  8. wfosigw.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu