BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lenik Piotr (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie)
Tytuł
Monitorowanie jakości we współczesnych firmach produkcyjnych
Monitoring the Quality in Contemporary Production Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 97-105, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo produkcyjne, Zarządzanie jakością, Kontrola jakości
Production enterprise, Quality management, Quality control
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule autor omawia problematykę monitorowania jakości we współczesnych organizacjach produkcyjnych, z uwzględnieniem zabezpieczeń automatycznych, statystycznych metod kontroli jakości oraz innych narzędzi służących doskonaleniu jakości procesów i wyrobów. Prezentuje w nim również dobrą praktykę monitorowania systemu i rozwiązywania problemów związanych z monitorowaniem jakości w przemyśle z wykorzystaniem instrumentów doskonalenia jakości. (abstrakt oryginalny)

In the article the author is discussing issues of monitoring the quality in contemporary production organizations, including automatic securities, of statistical methods of inspections of the quality as well as other tools of qualities serving improving of processes and products. The author is also presenting the good practice of monitoring the system, solving various problems concerning the monitoring the quality in the industry by using tools of improving quality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drummond H., W pogoni za jakością, Wydawnictwo Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
  2. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2005.
  3. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, Warszawa 2002.
  4. Hellsten U., Klefsjö B., TQM as a management system consisting of values. Techniques and tools, The TQM Magazine 4/2000.
  5. http//:www.reliability.saudia.gov/Manuf Statistics/Statistial_Process_Control [dostęp: 18.01.2011].
  6. Lisiecka K., Kreowanie jakości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
  7. Myszewski J.M., Po prostu jakość, WAiP, Warszawa 2009.
  8. Skierniewski T., Diagnoza modelu zarządzania jakością, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2008.
  9. Soliński B., Statystyczna kontrola jakości, http://www.zarz.agh.edu.pl/bsolinski/kontrola. html [dostęp: 17.01.2011].
  10. Wolniak B., Skotnicka B., Metody i narzędzia doskonalenia jakości. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu