BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrugalska Beata (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Działania projakościowe w cyklu życia nowoczesnej organizacji
Proquality Activities in Life Cycle of Modern Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 155-164, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Cykl życia organizacji, Przedsiębiorstwo wirtualne, Polityka projakościowa
Organisational life cycle, Virtual enterprise, Pro-quality policy
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Zmiany zachodzące na rynku światowym a także postęp w zakresie technologii elektronicznych i telekomunikacji miały istotny wpływ na rozwój nowej formy organizacji jaką jest organizacja wirtualna. W pracy tej przedstawiono podstawowe modele cyklu życia tej organizacji a następnie na podstawie ich analizy zaproponowano jego modyfikację. Następnie ukazano jakie działania należałoby podjąć, aby poprawić jakość cyklu życia organizacji w poszczególnych jej etapach. (abstrakt oryginalny)

The changes, which take place on world market and also progress in electronic and telecommunication technologies, have a great impact on the development of a new form of organization called virtual organization. In the paper the basic models of life cycle of virtual organizations were presented and on the basis of their analysis their modification was suggested. Futhermore, the activities, which could improve quality of life cycle of this organization on its particular stages, were also presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aken J. van, Hop L., Post G.J.J., The virtual organization: a special mode of strong interorganizational cooperation, w: Hitt M.A., Ricart I Costa, J.E., Nixon D. (red.), Managing strategically in an interconnected world, John Wiley & Sons, Chicester 1998.
 2. Bednarczyk M., Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw wirtualnych, w: Grudzewski W. M., Hejduk I. K. ( red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2001.
 3. Bleecker S. E., The virtual organization, The Futurist, March-April, vol. 28, no. 2, 1994.
 4. Byrne J.A., The virtual corporation, Business Week, February 8, 1993.
 5. Dawidow W.H., Malone M.S., The virtual corporation, Harper Collins Publishers, New York, 1992.
 6. Goldman S., Nagel N., Preiss K., Agile competitors and virtual organizations, Van Nostrand Reinhold, New York: 1995.
 7. Grenier R., Metes G., Going virtual: Moving your organization into the 21st century, Prentice Hall, New Jersey: 1995.
 8. Grudzewski W., Hejduk I., Charakterystyka organizacji wirtualnej, w: Grudzewski W. M., Hejduk I. K. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa, 2001.
 9. Hale R., Whitlam P., Towards the virtual organization, McGraw-Hill, London: 1997.
 10. Jacobsen K., A study of virtual organizations - in mobile computing environments. Norwegian University of Science and Technology, TDT4735 Project in Software Engineering, Department of Computer and Information Science, NTNU, Fall 2004.
 11. Jägers H. P. M., Jansen W., Steenbakkers G. C. A., Characteristic of virtual organizations, PrimaVera Working Paper Series 98-02, Universiteit van Amsterdam, February 1998.
 12. Katzy B.R., Design and Implementation of Virtual Organisations, Working Paper Series, 98.002, University BW Munich, 1998.
 13. Mertens P., Griese J., Ehrenberg D., Virtuelle Unternehmen und Informationsverarbeitung, Springer, Berlin: 1998.
 14. Mowshowitz, A., Virtual organization. Communications of the ACM, September, vol. 40, no. 9, 1997.
 15. Najda-Janoszka M., Organizacja wirtualna. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2010.
 16. Platonoff A.L., Sysko-Romańczuk S., Dynamiczne modelowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa, http://www.integracja.szczecin.pl/files/pdf/publikacje_naukowe_022.pdf.
 17. Saabeel W. i in., A model of virtual organization: a structure and process perspective, Electronic Journal of Organizational Virtualness, vol. 4., no. 1., 2002.
 18. Salmanowicz B., Źródła informacji wykorzystywane przy tworzeniu organizacji wirtualnej, Materiały konferencyjne IV Międzynarodowe Seminarium Naukowe, Jarosław, 25-26 listopada 2002.
 19. Sieber P., Organizational Virtualness - The Case of Small IT Companies, Proceeding of virtual organizationNet-Workshop, April 27-28, 1998.
 20. Strader T.J., Lin F., Shaw M.J., Information structure for electronic virtual organization management, Decision support Systems, vol. 23, no. 1, 1998.
 21. Su Q., Chen J., Lee S. M., Quality Management System's Design for Virtual Organizations, Virtual Organization Net, vol. 3, no. 5, 2001.
 22. Venkatraman N., Henderson C., Real strategies for virtual organizing, Sloan Management Review, Fall, 1998.
 23. Wildeman L. Alliances and networks: the next generation, International Journal of Technology Management, vol. 15, no. 1/2, 1998.
 24. Wüthrich H.A., Phillip A, Virtuelle Unternehmensnetwerke: Agilität als Alternative zur Unternehmensgrösse?, Praxis Aktuell, 11, 1998.
 25. Quinn R. E., Cameron K., Organizational life cycle and shifting criteria of effectiveness: some preliminary evidence, Managament Science, vol.29, no.1, 1983.
 26. Churchil N., Lewis V., The five stages of small business growth, Harvard Business Review, vol. 29, no. 1, 1983.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu