BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowicki Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Przydatność CFROI i CVA w przedsiębiorstwach zarządzanych przez właścicieli
Usefullness Of CFROI and CVA in Enterprises Managed by its Owners
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 165-176, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Stopa zwrotu, Zarządzanie przez wartość, Gotówkowa wartość dodana
Rate of return, Management by value, Cash value added (CVA)
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy gotówkowa stopa zwrotu z inwestycji (CFROI) i oparta na niej gotówkowa wartość dodana (CVA) mogą być przydatne w przedsiębiorstwach, w których nie ma rozdziału własności od zarządzania, jako narzędzia wspomagające zarządzanie przez wartość. W opracowaniu zdefiniowano gotówkową stopę zwrotu z inwestycji oraz gotówkową wartość dodaną, a następnie dokonano analizy możliwości i celowości ich zastosowania w przedsiębiorstwach zarządzanych przez właścicieli, biorąc pod uwagę cztery wypracowane przez autora kryteria. Zawarta w pracy argumentacja sugeruje, że CFROI i CVA mają poważne ograniczenia jako narzędzia wspomagające zarządzanie przez wartość w rozpatrywanej klasie podmiotów. (abstrakt oryginalny)

The article refers to the issue of the usefulness of cash flow return on investment (CFROI) and cash value added (CVA) as a tool for a firm, which is managed by its owners. This problem is connected with the concept of value based management (VBM), which is to be universally applied. The author analyses pros and cons of use of CFROI and CVA in a firm without separation of ownership and control. The analysis shows, that cash flow return on investment and cash value added have important limitations as tools, which could support managing that kind of enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Black A., Ph. Wright, Bachman J.E., Davies J., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działalności spółek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 2. Brigham E.F. , Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE Warszawa 2000.
 3. Cwynar A., Cwynar W., Jak zmierzyć efekty kreacji wartości dla właścicieli przedsiębiorstwa - przekrój dostępnych możliwości, część II, Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2000.
 4. Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 5. Damodaran A., Investment Valuation: Second Edition, John Wiley & Sons, New York 2002.
 6. Damodaran A., Value creation and enhancement: back to the future, working paper, Stern School of Business, http://pages.stern.nyu.edu/~ADAMODAR (dostęp 10.03.2005).
 7. Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 8. Ehrbar A., EVA - strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG-Press, Warszawa 2000.
 9. Madden B.J., CFROI™ Valuation. A Total System Approach to Valuing the Firm, Butterworth Heinemann, Oxford 1999.
 10. Michalski M., Zarządzanie przez wartość, WIG-Press, Warszawa 2001.
 11. Myers R., Metric Wars, CFO - The Magazine for Senior Financial Executives, October 1996 (Vol. 12).
 12. Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 13. Nowicki J., Ekonomiczna wartość dodana i "granie" kapitałem zainwestowanym, w: J. Duraj (red.), Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 14. Nowicki J., Ekonomiczna wartość dodana jako narzędzie zarządzania w warunkach braku rozdziału funkcji zarządczych od właścicielskich, w: M. Jerzemowska (red.), Współczesne problemy analizy ekonomicznej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 1/2006; Sopot, 2006.
 15. Nowicki J., Specyfika przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli w świetle koncepcji zarządzania przez wartość (VBM), w: E. Urbańczyk (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe nr 577, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 23, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 16. Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu