BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzak Sławomir (Agencja Nieruchomości Rolnych), Góralski Paweł (Agencja Nieruchomości Rolnych)
Tytuł
Specyfika sprawozdawczości finansowej spółek ANR determinowana ich charakterem oraz ich misyjną strategicznością
Specific Financial Reporting ANR Companies Determine their Character ANR and their Strategic Mission
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 177-188, bibliogr. 1 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość finansowa, Misja przedsiębiorstwa
Financial reporting, Enterprise mission
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)
Agricultural Property Agency (APA)
Abstrakt
Artykuł dotyczy ogólnych oraz szczególnych obowiązków informacyjnych Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa oraz podmiotów o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w których prawa z udziałów wykonuje Agencja Nieruchomości Rolnych. Opisano również szczególne obowiązki sprawozdawcze ANR wobec Ministerstwa Skarbu Państwa. (abstrakt oryginalny)

This article applies to general and specific disclosure requirements one man State Treasury Companies and entities of particular importance for the national economy in which the rights of the shares carries the Agricultural Property Agency. Also describes the special reporting obligations ANR to the Ministry of Treasury.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Z uwagi na charakter opracowania, zaczerpnięte w opracowaniu informacje pochodzą z materiałów wewnętrznych ANR oraz wytycznych MSP.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu