BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pypłacz Paula (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Wsparcie procesu decyzyjnego dla budowy pozycji konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa
The Support of Decision Making Process in the Field of Competing Position Development in Small Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 189-198, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Proces decyzyjny, Systemy ekspertowe, Podejmowanie decyzji, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Decision proces, Expert systems, Decision making, Small business
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Działalność decyzyjna bezpośrednio związana i uzależniona jest od posiadanych informacji oraz możliwości ich pozyskania. W kontekście tym przeanalizowano proces decyzyjny w zakresie podejmowania trafnych decyzji, wymagających posiadania informacji, wiedzy i wyobraźni decydenta. Dokonano próby wskazania narzędzi informatycznych adekwatnych do skali problemów decyzyjnych w małych przedsiębiorstwach. Przedstawiono korzyści z zastosowania systemów ekspertowych i drzew decyzyjnych, jako narzędzi wspomagających pracę decydentów w małych przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

Every decision is strongly dependent on possessed information and on the ability of its collection. The decision making process in the aspect of making pertinent decisions which require information, knowledge and imagination is analyzed. The informatics tools appropriate to the decision making process in small enterprises are highlighted. Advantages of using expert systems and decision making trees as supporting tools of deciders in small enterprises are described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bolesta-Kukułka K., Decyzje menedżerskie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 2. Czermiński J., Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Dom Organizatora, Toruń-Gdańsk 2002.
 3. Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 4. http://mfiles.pl/pl/index.php/Modele_procesów_decyzyjnych (stan na dzień 15.02.2011).
 5. Jędrzejczyk W., Systemy wspomagające zarządzanie informacją w organizacji; [w:] Kiełtyka L. (red.) Technologie informacji, seria "Informatyka w Zarządzaniu 2". Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2001.
 6. Kiełtyka L., Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002.
 7. Kreikebaum H., Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 8. Lula P., Paliwoda-Pękosz G., Tadeusiewicz R., Metody sztucznej inteligencji i ich zastosowania w ekonomii i zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 9. Michalik K., DeTreex 4.0 dla Windows 9x/NT/2000. Indukcyjny system pozyskiwania wiedzy. Podręcznik użytkownika. AITECH, Katowice 2003.
 10. Nowicki A. (red.), Informatyka dla ekonomistów. Studium teoretyczne i praktyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1998.
 11. Nowicki A. (red.), Wstęp do systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002.
 12. Nowicki A., Sitarska M., Procesy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 13. Pańkowska M., Sroka H., Systemy informatyczne bankowości, AE im Karola Adamieckiego, Katowice 1997.
 14. Penc J., Decyzje menedżerskie - o sztuce zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
 15. Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.
 16. Strużycki M. (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu