BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowski Ireneusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Metody pomiaru skuteczności procesu innowacji i wprowadzania nowego produktu na rynek
Methods of Measuring the Effectiveness of the Innovation Process and the Introduction of a New Product on the Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 199-212, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Nowe produkty, Innowacyjność produktu
Innovations, New products, Product innovation
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Proces innowacji nowego produktu i jego wprowadzania na rynek wiąże różne dyscypliny wiedzy i zasoby w racjonalną, logiczną i spójną całość z perspektywy przedsiębiorstwa. Taka praktyka prowadzi nie tylko do znaczących redukcji kosztów, ale również podnosi poziom satysfakcji odbiorców i ogólnej konkurencyjności przedsiębiorstwa. Natomiast formalne określanie celów związanych z kosztami innowacji i wprowadzania produktu na rynek powinno uwzględniać strategie rozwoju oraz metody wyznaczania poziomu cen i elastyczność cenową. W tych działaniach należy także wziąć pod uwagę szacowaną wielkość sprzedaży (produkcji) oraz potencjalny czas zwrotu kosztów rozwoju nowego produktu i wprowadzania na rynek. (abstrakt oryginalny)

The process innovation and new product introduction on the market involves various disciplines of knowledge and resources in a rational, logical and coherent the entirety from the perspective of the enterprise. This practice leads not only to significant cost reductions, but also raises the level of customer satisfaction and the overall competitiveness of the business. While the formal determination of objectives related to the costs of innovation and marketing of a product on the market should take account of the development strategies and methods for determining the level of prices and pricing flexibility. In these activities should also take into account the estimated volume of sales (production) and the potential time reimbursement of the cost of the new product development and the introduction on the market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hart S., Dimensions of Success in New Product Development: An Exploratory Investigation, New Product Development - A Reader, Dryden Press, London 1996, ch. 4.
  2. House C.H., Price R.L., The Return Map: Tracking Product Teams, Harvard Busineess Review 1991, vol. 69. s. 92-100.
  3. Ittner Ch. D., Larcker D.F., Skąd się biorą niepowodzenia w wykorzystaniu niefinansowych mierników sukcesu, Harvard Business Review Polska, sierpień 2004, nr 18.
  4. Reinertsen D.G., Smith G.P., Developing products in half the time, Van Norstrand Reinhold, New York, NY 2001.
  5. Rutkowski I.P., Rozwój nowego produktu, metody i uwarunkowania, PWE, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu