BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andruszkiewicz Krzysztof (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Aromamarketing w budowaniu wartości dla klienta
Aromamarketing in Value Creation for Clients
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 253-271, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Marketing, Promocja produktu, Wartość dla klienta, Marketing zapachowy
Marketing, Product promotion, Value to customer, Aromamarketing
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Artykuł wyjaśnia na wstępie istotę i znaczenie budowania wartości dla klienta. Jedną z możliwości zapewnienia tej wartości, są działania jakie może zaoferować klientowi marketing zapachowy. Podstaw do powstania marketingu zapachowego dostarczyły takie dziedziny wiedzy jak aromachologia i aromaterapia. Artykuł przybliża pojęcie i rodzaje aromamarketingu oraz wyjaśnia zasady jego działania i obszary zastosowania w działaniach marketingowych firmy. W ostatniej części artykułu zostały omówione wyniki badania postaw młodych konsumentów wobec marketingu zapachowego, jako formy promowania produktów w miejscu sprzedaży. (abstrakt oryginalny)

In the beginning, the article comments the essence and meanig of value creation proccess for clients. One of the possibilities to create this value is the activity that can be offered by aromamarketing. The principles for creation of aromamarketing has been based on such fields of knowledge as aromatology and aromatherapy. The article present the conception and types of aromamarketing as well as the the rules and ways of its implementation in companies marketing activities. Finally, in the last part of article there has been considered the outcome of the reaserch on attitude of young consumers in the face of aromamarketing, that is the form of product's promotion in the place of sale. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brud W., Konopacka-Brud I., Podstawy perfumerii. Historia, pochodzenie i zastosowanie substancji zapachowych, Oficyna Wydawnicza MA, Łódź 2009.
 2. Czerniawski E., Czerniawski-Far J.M., Psychologia węchu i pamięci węchowej, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 3. Dziewanowska K., Wpływ dostrzegania wartości na lojalność nabywców, w: Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej, pod red. M. Juchniewicz, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2009.
 4. Eurobest, http://zapachy.pl (27.07.2010).
 5. Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009.
 6. Hulten B., Broweus N., Van Dijk M., Marketing sensoryczny, PWE, Warszawa 2011.
 7. Konopski L., Kobera M., Feromony człowiek. Środki komunikacji chemicznej między ludźmi, Wydawnictwo Naukowe Scholer, Warszawa 2003.
 8. Majewska D., Aromamarketing jako nowy trend w systemie promocji, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu, Handlu i Logistyki, Toruń 2010 (niepublikowana praca magisterska).
 9. Małysa-Kaleta A., Michałowska A., Ekspansja czy regresja marketingowa?, PWE, Warszawa 2006.
 10. Pinson C., An implicit product theory approach to consumers inferential judgments about products. "International Research in Marketing, 1986 No. 3.
 11. Polskie Towarzystwo Aromateraoeutyczne. http://aromaterapia.pl (17.07.2010).
 12. Proust M., W poszukiwaniu straconego czasu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004.
 13. Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., W. Rudelius, Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 14. Romanowska T., Zapachy i zdrowie, "Wprost 24", 1999, nr 19.
 15. Smith J.B., Colgate M., Customer Value Creation: A Practical Framework, "Journal of Marketing Theory and Practice" 2007, Vol. 15, No. 1.
 16. Stoller P., The Taste of Ethnographic Things: The Senses in Anthropology, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1989.
 17. Wang Y., Lo H.P., Chi R.,Yang Y., An integrated framework for customer value and customer-relationship-management performance: A customer-based perspective from China , Managing Service Quality, nr 14/2004.
 18. Zaltman G., Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu