BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grottel Monika (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Naruszenia praw własności intelektualnej w kontekście kryzysu gospodarczego
Infringements of Intellectual Property Rights in the Context of Economic Crisis
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/2, s. 37-51, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Prawo własności intelektualnej, Ochrona własności intelektualnej, Ochrona własności przemysłowej, Prawo własności przemysłowej, Kryzys gospodarczy
Intellectual property law, Intellectual property protection, Protection of industrial property, Industrial property law, Economic crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania było wykazanie związku między kryzysem gospodarczym na rynku oświatowym a rosnącą liczbą naruszeń praw własności intelektualnej. Z obserwacji przykładów naruszeń własności intelektualnej na rynku Unii Europejskiej oraz analizy danych publikowanych przez Komisję Europejską wynika, że ochrona praw własności intelektualnej ma istotne znaczenie dla unijnej gospodarki i jest siłą napędową wzrostu gospodarczego. Skuteczne egzekwowanie praw własności intelektualnej w dobie kryzysu gospodarczego jest szczególnie istotne. Niektóre podróbki, takie jak artykuły spożywcze, kosmetyki i artykuły przeznaczone dla dzieci, produkowane z pominięciem wszelkich uregulowań prawnych, mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli UE. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article was to indicate the dependency between the economic crisis on the global market and the increasing number of intellectual property rights infringements. The analysis of the intellectual property rights infringements on the European market and the analysis of the information published in the Report on the EU enforcement of intellectual property rights confirmed that the protection of IPR is a cornerstone of the EU economy and a key driver of its economic growth. Effective IPR enforcement in the age of the economic crisis is particulary essential for health and safety. Certain counterfeited products, such as foodstuffs, body-care articles and children's toys, which are produced in an unregulated environment can pose a serious threat to citizens. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akt sztokholmski zmieniający Konwencję paryską z 20 marca 1883 r., Dz.U. 1975 nr 9, poz. 51.
 2. Barta J., Markiewicz R., 1996, Prawo autorskie w Światowej Organizacji Handlu, Universitas, Kraków.
 3. Biuletyn Statystyczny Służby Celnej, 2011, Departament Służby Celnej, Ministerstwo Finansów, Warszawa I-IV kwartał.
 4. Border Security, 2011, coroczna międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z ochroną granic, Sofia 28 lutego.
 5. Domalewski W., 1998, Wybrane rodzaje piractwa intelektualnego i przemysłowego w Polsce. Skala, formy i rozpoznawanie wyrobów, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Dom Organizatora, Toruń.
 6. EU - China Action Plan on Intellectual Property Rights Customs Enforcement, Strategic Framework for Cooperation - Enhancing EU - China Customs Cooperation to Promote Legitimate Trade. EU - China customs cooperation, International customs cooperation agreements, Customs, http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/international_cu- stoms_ agreements/china/index_en.htm [dostęp: 19.10.2012].
 7. Europa 2020 - unijna strategia wzrostu, http://ec.europa.eu/europe2020/index_pLhtm [dostęp: 20.10.2012].
 8. Kall J., 2001, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa.
 9. Miklasiński Z., 2001, Prawo własności przemysłowej - Komentarz, Wydawnictwo Urzędu Patentowego RP, Warszawa.
 10. Mruk H., 2002, Zarządzanie marką, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Poznań.
 11. Ochrona praw własności intelektualnej: służby celne Unii Europejskiej zatrzymują na granicach Unii ponad 100 milionów podrobionych towarów, 2012, Komunikat Prasowy Komisji Europejskiej, Bruksela 24 lipca, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-823_pl.htm [dostęp: 10.10.2012].
 12. Ochrona własności intelektualnej w Polsce, http://www.paiz.gov.pl/prawo/prawa_wlasnos- ci_intelektualnej/prawa_wlasnosci_intelektualnej [dostęp: 20.10.2012].
 13. Piotrowska J., 2001, Renomowane znaki towarowe i ich ochrona, C. H. Beck, Warszawa.
 14. Podróbki szturmują UE. Przechwycono ponad 100 mln, http://www.forbes.pl/artykuly/se- kcje/wydarzenia/podrobki-szturmuja-ue-przechwycono-ponad-100-mln,17232,1 [dostęp: 23.10.2012].
 15. Prawa własności intelektualnej w Polsce, http://www.paiz.gov.pl/prawo/prawa_wlasnosci_inte- lektualnej/prawa_wlasnosci_intelektualnej [dostęp: 20.10.2012].
 16. Przemyt papierosów bardziej opłacalny od narkotyków, http://www.forbes.pl/artykuly/se- kcje/wydarzenia/przemyt-papierosow-bardziej-oplacalny-od-narkotykow,15589,1 [dostęp: 23.10.2012].
 17. Results at the EU border - 2011, Report on EU customs enforcement of intellectual property rights, 2012, Publication Office of the European Union, Luxemburg, http://ec.europa.eu/ta-xation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_pira- cy/statistics/2012_ipr_statistics_en.pdf [dostęp: 8.10.2012].
 18. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1383/2003 z 22 lipca 2003 r. dotyczące działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszanie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa, Dz. Urz. UE L 196/7.
 19. Strategia dotycząca praw własności intelektualnej w celu pobudzenia kreatywności i innowacji, 2011, Komunikat Prasowy Komisji Europejskiej, Bruksela 24 maja, http://europa.eu/ra- pidZpress-release_IP-11-630_pl.htm [dostęp: 22.10.2012].
 20. TRIPS material on the WTO website, http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e. htm#issues [dostęp: 12.10.2012].
 21. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn.: Dz.U. 2006 nr 90, poz. 634.
 22. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, tekst jedn.: Dz.U. 2003 nr 119, poz. 1117.
 23. Walka z podróbkami: Komisja publikuje roczne sprawozdanie z działalności unijnych służb celnych w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej, 2010, Komunikat Prasowy Komisji Europejskiej, Bruksela 22 lipca, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-995_ pl.htm [dostęp: 9.10.2012].
 24. What is WIPO?, http://www.wipo.int/about-wipo/en/ [dostęp: 15.10.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6153
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu