BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szlachta Bogdan (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Natura (ludzka) jako problem filozoficzno-polityczny
Nature (Human) as a Problem of Political Philosophy
Źródło
Horyzonty Polityki, 2010, vol. 1, nr 1, s. 11-23
Tytuł własny numeru
Polityczna natura człowieka
Słowa kluczowe
Filozofia prawa, Ład społeczny, Doktryny polityczne, Polityka
Law philosophy, Social order, Political doctrine, Politics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W tak zwanej klasycznej filozofii politycznej problem natury łączy się nie z naturą pojętą jako całość, lecz przede wszystkim tylko z naturą człowieka; ład postępowania każdego człowieka był zakorzeniony w tego rodzaju naturze. W czasach nowożytnych projekt Platona, Arystotelesa, Cycerona i św. Tomasza, którzy wiązali naturę z rozumem i porządkiem racjonalnym, stał się bardzo problematyczny z jednej strony dla myślicieli głoszących obietnice ultra-indywidualistyczne i projekty kontraktualne, z drugiej zaś myślicieli kładących nacisk na ład spontaniczny. (abstrakt oryginalny)

In the so-called classic political philosophy the problem of nature was connected not with nature as a whole, but first of all only with the nature of human being; an order in which each man acts was its source in this kind of nature. In modern times project of Plato and Aristotle, Cicero and St. Thomas Aquinas, which combined nature with reason and rational order became very problematic on the one hand for thinkers whicg emphasized ultra-individualistic promises and contractual projects, on the second for thinkers which stressed spontaneous order. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Nowożytny przełom w pojmowaniu prawa naturalnego, [w:] Kształtowanie postawy obywatelskiej, red. P. Lenartowicz, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Kraków 1997, s. 35-80 (wyd. II: Kraków 1999);
  2. Natura (także ludzka) jako obiektywna podstawa prawa, [w:] Obiektywna podstawa prawa. Wybór pism Czesława Martyniaka, Antoniego Szymańskiego i Ignacego Czumy, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001 (seria "Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej"), s. vii-хххіі
  3. Natural Law and Natural Rights. Some aspects of classical and modern legal thought, [w:] Rozważania o nauce i dogmatyce prawa, "Acta Асаdemiae Modrevianae", red. J. Malec, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2002, s. 111-128.
  4. Etyka nikomachejska, 1139b, przekł. D. Gromska, PWN, Warszawa 1956
  5. O prawach 1.6.18, [w:] Pisma filozoficzne, t. 2, przekł. W. Kornatowski, PWN, Warszawa I960, s. 207.
  6. O państwie, III, 22, 33, [w:] Pisma filozoficzne, t. 2, przekł. W. Kornatowski, PWN, Warszawa I960, s. 133-134
  7. Suma teologiczna, I-II, q. 90, a. 1, przekł. P. Bełch OP, Veritas, Londyn 1985.
  8. Duch filozofii średniowiecznej, przekł. J. Rybałt, PAX, Warszawa 1958, s. 236).
  9. T. Lemke, Biopolityka, przekł. T. Dominiak, SIC!, Warszawa 2010, s. 11-12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu