BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzynówek Anna (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Tytuł
Animal politicum - próba rehabilitacji
In Search of "Animal Politicum"
Źródło
Horyzonty Polityki, 2010, vol. 1, nr 1, s. 131-148
Tytuł własny numeru
Polityczna natura człowieka
Słowa kluczowe
Historia myśli politycznej, Doktryny polityczne, Koncepcje polityki
History of political thought, Political doctrine, Policy concepts
Uwagi
streszcz., summ.
Arystoteles ,
Abstrakt
Artykuł omawia trzy odrębne ścieżki refleksji nad politycznym wymiarem życia ludzkiego, wziąwszy pod uwagę krytykę klasycznej idei rozumu i animal politicum ugruntowanego metafizycznie. Tekst ukazuje, w jaki sposób idea nieusuwalnej politycznej właściwości istot ludzkich zostaje rozwinięta w pracach Hannah Arendt, Johna Rawlsa i Emmanuela Lévinasa. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses three different ways of reflecting upon political dimension of human live taking account of the critique of classical idea of reason and metaphysically grounded animal politicum. The text shows how the idea of indispensable political quality of human being is developed in works of Hannah Arendt, John Rawls and Emmanuel Lévinas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Skarga, Człowiek to nie jest piękne zwierzę, Znak, Kraków 2007, s. 33.
 2. A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, przekł. S. Wolff, O. Einfeld, [w:] S. Zabieglik, Adam Smith, Wiedza Powszechna, Warszawa 2003, s. 232.
 3. Arystoteles, Polityka, przekł. L. Piotrowicz, PWN, Warszawa 2006, s. 27.
 4. P. Rybicki, Arystoteles. Początki i podstawy nauki o społeczeństwie, Ossolineum, Wrocław 1963.
 5. Arystoteles, Etyka nikomachejska, przekł. D. Gromska, PWN, Warszawa 2007, s. 77-82.
 6. H. Arendt, Salon berliński i inne eseje, przekł. M. Godyń, S. Szymański, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 115.
 7. H. Arendt, Polityka jako obietnica, przekł. W. Madej, M. Godyń, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 125.
 8. H. Arendt, Kondycja ludzka, przekł. A. Łagodzka, Aletheia, Warszawa 2000, s. 14.
 9. M. Oakeshott, O postępowaniu człowieka, przekł. M. Szczubiałka, PWN, Warszawa 2008, s. 110.
 10. J. Rawls, Liberalizm polityczny, przekł. A. Romaniuk, PWN, Warszawa 1998, s. 51.
 11. E. Lévinas, Inaczej niż być lub ponad istotą, przekł. P. Mrówczyński, Aletheia, Warszawa 2000, s. 14-15.
 12. E. Lévinas, Całość i niskończoność: esej o zewnętrzności, przekł. M. Kowalska, PWN, Warszawa 1998, s. 3.
 13. C.F. Alford, Lévinas and Political Theory, "Political Theory" 2004, vol. 3, nr 2, s. 146-171.
 14. E. Lévinas, On Thinking-of-the-Other, Columbia University Press, New York, s. 100-101.
 15. E. Lévinas, O Bogu, który nawiedza myśl, przekł. M. Kowalska, Domini, Kraków 2008, s. 145.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu