BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyk Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Certyfikowany system zarządzania jakością jako wyróżnik konkurencyjności na rynku b2b w Polsce
Certified Quality Management System as A Competitive Advantage on Polish B2b Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2011, nr 19, s. 195-202, rys.,tab.
Słowa kluczowe
Jakość, Konkurencyjność, Certyfikat jakości
Quality, Competitiveness, Certificate of quality
Uwagi
summ.
Abstrakt
Z jednej strony, swoboda przepływu towarów oraz dynamiczny rozwój nowych technologii, a z drugiej strony, ograniczona chłonność i pojemność rynku globalnego sprawiają, że wielkość potencjału konkurencyjnego jest głównym czynnikiem decydującym o pozycji przedsiębiorstwa. Analiza źródeł pierwotnych oraz wtórnych wskazuje, że podmioty gospodarcze, prowadzące działalność w szczególności na rynku dóbr przemysłowych, coraz częściej budują swoją konkurencyjność już nie tylko na podstawie atrakcyjnych cen, ale także szeroko rozumianej jakości oferty. Celem artykułu jest określenie znaczenia dobrowolnych certyfikowanych systemów zarządzania. (tekst z oryginału)

The article describes the importance of certified quality management system in the process of building a competitive advantage. The author primarily focuses on the role of normative regulations on B2B market and emphasis on benefits of certificate system for compliance with requirements of ISO 9001 standard. In this paper theoretical considera¬tions are supported by results of own researches (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Corporate Values Index 2009. ECCO International Communications Network to projekt obejmujący ponad 3800 przedsiębiorstw z 11 krajów świata. Założeniem badawczym jest określenie skali zastosowania przez biznes wartości jako koncepcji planowania strategii zarządzania i marketingu oraz wskazanie różnic między systemami wartości, określanymi przez podmioty działające w różnych krajach czy branżach. Szerzej zob. www.onboard.pl (11.2010).
 2. Według ISO Survey 2008 wartość skumulowana liczby wydanych certyfikatów na dzień 31.12.2008 wynosi 982 832. Szerzej zob. ISO Survey 2008, www.iso.org (11.2010).
 3. P. Jedynak, Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 23.
 4. Szerzej zob. J. Zymonik, Wiarygodność certyfikatów systemowych - problemy i zagrożenia, "Problemy jakości" 2010, nr 1, s. 11.
 5. j zob. A. Malewicz-Pełczyńska, System identyfikacji wizualnej w procesie certyfikacji ISO 9000:2000, "Problemy jakości" 2003, nr 8, s. 30. Według danych pochodzących z ISO Survey 2008, systemy zarządzania jakością wdrożono i certyfikowano w 176 państwach. Szerzej zob. ISO Survey 2008, www.iso.org (11.2010).
 6. K. Kumianiecki, Słownik łacińsko-polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 93.
 7. Słownik języka polskiego, t. I, M. Szymczak (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988, s. 992.
 8. Z. Wysokińska, Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 128.
 9. S. Miklaszewski, Konkurencyjność i jej znaczenie dla rozwoju gospodarki polskiej w Unii Europejskiej, "Zarządzanie i edukacja" 2000, nr 22-23, s. 81.
 10. B. Godziszewska, Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, UMK, Toruń 2001, s. 59.
 11. Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, M. Stankiewicz (red.), UMK, Toruń 1999, s. 111.
 12. Wywiad z prof. H. Simonem - Przewaga konkurencyjna, "Gazeta Wyborcza", 11.01.2005.
 13. Na przykład R. Haffer, Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, UMK, Toruń 2003; Raport Wpływ wdrożenia ISO 9001 na konkurencyjność firmy. Marzec 2010, Portal Badań Online, www.pbonline.pl (11.2010).
 14. Na przykład C.J. Corbett, M.J. Montes-Sancho, D.A. Kirsch, The Financial Impast of ISO 9000 Certification in the United States: An Empirical Analysis, "Management Science" 2005, Vol. 51, No 7, s. 1046; E. Naveh, A. Marcus, Achieving Competitive Advantage through Implementing a Replicable Management Standard. Installimg and Using ISO 9000, "Journal of Operations Management" 2005,Vol. 24, No 1, s. 1.
 15. Szerzej zob. A. Gruszka, E. Niegowska, Zarządzanie jakością. Komentarz do norm serii ISO 9000, PKN, Warszawa 2009, s. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu