BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorczyńska Alina (Politechnika Śląska), Jonek-Kowalska Izabela (Politechnika Śląska)
Tytuł
Kwity depozytowe jako źródło finansowania podmiotów gospodarczych w warunkach globalizacji rynków finansowych
Depositary Receipts as a Source of Businesses Entities Financing in the Conditions of Globalization of Financial Markets
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 172-180, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Kwity depozytowe, Globalizacja, Rynki finansowe
Depository receipts, Globalization, Financial markets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Globalizacja rynków finansowych stworzyła nowe możliwości dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Możliwości te odnoszą się również do sfery finansowania. Jednym z instrumentów finansowania działalności z rynków zagranicznych są kwity depozytowe. Na ich coraz szersze zastosowanie wśród podmiotów gospodarczych wskazują dane statystyczne dotyczące coraz większej liczby (łącznej) sponsorowanych programów oraz wyższej wartości obrotów kwitami depozytowymi.(abstrakt oryginalny)

The globalization of financial markets has created new opportunities for the operation of business entities. These capabilities refer to the sphere of finance. One of the instruments of financing from foreign markets are depository receipts. Statistic data regarding the increasing number of (total) sponsored programs and higher turnover depository receipts indicate their wide use among business entities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarz J., Gostomski E., Pozyskiwanie kapitału na działalność gospodarczą na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 2. Depositary Receipts Handbook, Deutsche Bank 2003.
 3. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 4. DRs: Providing Global Diversification With Ease, www.adrbnymellon.com.
 5. Melvin M., International Money & Finance, seventh edition, Arizona State University, 2004.
 6. Nawrot W., Finansowanie firm na rynkach zagranicznych, CeDeWu, Warszawa 2005.
 7. Nawrot W., Udziałowe papiery wartościowe na rynkach międzynarodowych. ADR, EDR, GDR, CeDeWu, Warszawa 2008.
 8. Ostrowska E., Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody ocen, PWE, Warszawa 2007.
 9. Puszer B., Polskie podmioty prywatne na międzynarodowym rynku kapitałowym, [w:] Procesy globalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej - wybrane problemy, red. T. Sporek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, tom 2.
 10. Sławiński A., Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006.
 11. The Depositary Receipt Market 2009 Yearbook, BNY Mellon Depositary Receipts, February 2010, http://www.adrbnymellon.com/dr_pub_statistics.jsp.
 12. The Depositary Receipt Market 2010 Yearbook, BNY Mellon Depositary Receipts, February 2011, http://www.adrbnymellon.com/dr_pub_statistics.jsp.
 13. Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu