BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grenda Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Ryzyko cen transferowych w działalności przedsiębiorstw powiązanych
Transfer Pricing Risk in the Activity of Related Companies
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 191-201, rys., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Ceny transferowe, Ryzyko
Transfer pricing, Risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza tematykę ryzyka występującego w obszarze cen transferowych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka wynikającego z błędnej interpretacji przepisów podatkowych. Artykuł poparty jest wynikami badań ankietowych przeprowadzonych w 2011 r. Praca podzielona została na trzy części. W części pierwszej artykuł opisuje genezę przeprowadzonych badań oraz przyjętą metodykę badawczą. W części drugiej wskazane zostały skutki ziszczenia się ryzyka powiązanego z cenami transferowymi - związanego głównie z posiadaniem nieprawidłowej dokumentacji lub całkowitym jej brakiem. Trzecia część porusza problematykę weryfikacji progów kwotowych determinujących przygotowanie dokumentacji cen transferowych.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the topic of the transfer pricing risk with particular reference to the misinterpretation of tax regulations. The paper is supported by the results of surveys conducted in 2011 and is divided into three parts. The first of them describes the origin of the study and the research methodology adopted, whereas the second lists consequences of identified transfer pricing risks, mainly related to incorrect, incomplete or not presented transfer pricing documentation. The third part focuses on the verification of transaction value which determines the process of documentation preparation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barowicz M., Ceny transferowe. Narzędzie optymalizacji podatkowej grupy kapitałowej, Placet, Warszawa 2009.
 2. Bodie Z., Merton R.C., Finanse, PWE, Warszawa 2003.
 3. Dmowski A., Ceny transferowe. Analiza regulacji prawnych, przykłady dokumentacji podatkowej, Difin, Warszawa 2006.
 4. Jamroży M., Dokumentacja podatkowa cen transferowych, ODDK, Gdańsk 2010.
 5. Kierom K., Piekielnik T., Kiedy transakcję z podmiotem powiązanym trzeba udokumentować?, www.podatki.biz/artykuly/4_12080.htm, dostęp: 03.11.2010.
 6. Majdański M., Marciniak M., Przedsiębiorca decyduje, kiedy sporządzić dokumentację, "Gazeta Prawna" 2009, nr 45.
 7. Mazurkiewicz M., Małecki P., CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, "LEX" 2010.
 8. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 1991, nr 80, poz. 350, z późn. zm.
 9. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 1992, nr 21, poz. 86, z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, DzU 1997, nr 88, poz. 553, z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU 1997, nr 137, poz. 926, z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, DzU 1999, nr 83, poz. 930, z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, DzU 2001, nr 112, poz. 1198, z późn. zm.
 14. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 24 marca 2010 r., sygn. akt I SA/Bk 577/09.
 15. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 listopada 2009 r., sygn. akt I SA/Gd 541/09.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu