BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Morze Stanisława
Tytuł
Reforma systemu finansowania ochrony zdrowia - podstawowe kierunki zmian w zarządzaniu kosztami w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Warsztaty doktoranckie' 09. Zarządzanie - Finanse - Ekonomia, 2011, s. 334-345, bibliogr. 12 poz., tab.
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Zarządzanie placówkami służby zdrowia, Finansowanie ochrony zdrowia, Rachunek kosztów działań, Reforma służby zdrowia, Rachunkowość zarządcza, Model publicznej służby zdrowia
Health care protection, Medical facilities management, Health care financing, Activity Based Costing (ABC), Health care reform, Management accounting, National health service model
Abstrakt
W artykule odniesiono się do polskiego systemu opieki zdrowotnej. (...) Celem artykułu jest wskazanie korzyści płynących z wykorzystania budżetowania w procesie zarządzania finansami zakładu opieki zdrowotnej, które jest narzędziem szeroko stosowanym w praktyce poza sektorem opieki zdrowotnej. Teza artykułu jest sformułowana następująco : przyjmuje się , że podniesienie jakości zarządzania zakładami opieki zdrowotnej poprzez wprowadzanie nowoczesnego, a przede wszystkim rzetelnego rachunku kosztów oraz budżetowania może zapobiec permanentnemu zadłużaniu się tych jednostek, co wpłynie korzystnie na ich sytuację ekonomiczno-finansową i pozwoli na prowadzenie działalności medycznej zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi. W artykule zagadnienie budżetowania zostało przedstawione jako kierunek zmian w zarządzaniu kosztami w zakładach opieki zdrowotnej w oparciu o rachunek kosztów działań na tle reformy systemu finansowania ochrony zdrowia w Polsce. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Getzen E.T. : Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 2. Kaplan R.S., Anderson S.R. : Rachunek kosztów działań sterowany czasem TDABC. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 3. Misiński W. : Modelowanie systemu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
 4. Morze S. : Metody budżetowania w warunkach rachunku kosztów działań w placówkach opieki zdrowotnej. W : Warsztaty doktoranckie 2008. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
 5. Morze S. : Outsourcing in State-owned Hospitals as a Solution for Effective Cost management and Budgeting. Masaryk University Brno 2009.
 6. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M. : Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2004.
 7. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Red. A.Jarugowa. COSZ SKwP, Warszawa 1995.
 8. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Red. I. Sobańska. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2006.
 9. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Red. G. Świderska. Tom 2. Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2002.
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1998, nr 164, poz. 1194).
 11. Wróbel P. : Proszę koszty na stół. "Rynek zdrowia" 2009, nr 45(4).
 12. www.nfz.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu