BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczodrowski Grzegorz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Ocena prorodzinnych rozwiązań w podatku dochodowym od osób fizycznych z perspektywy Tax Expenditures
Adjusting the Markets Network in Poland in the Context of the Welfare Economics
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 102, s. 194-204, tab.
Tytuł własny numeru
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : egzemplifikacja pojęcia dobrobytu
Słowa kluczowe
Polityka rodzinna, Podatek dochodowy, Polityka prorodzinna, Polityka społeczna
Family policy, Income tax, Family policy, Social policy
Abstrakt
Z punktu widzenia polityki społecznej rodzina stanowi przede wszystkim przedmiot selektywnego zainteresowania odnoszonego do tych rodzin, które stają się na pewnym etapie swojego życia bezradne. Są to na przykład rodziny dotknięte problemami alkoholowymi czy doświadczające przemocy.(fragment tekstu)

This paper identifies and analyzes family tax preferences existing in the personal income tax. Eleven preferences were identified: three tax allowances and eight tax exemptions. Then have been analysed the four tax preferences of the most fiscal meaning. In the summary reached conclusions concerning the logic and economic importance of the existing family preferences.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Balcerzak-Paradowska: Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków. Przemiany, zagrożenia, potrzeba działań. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004, s. 139.
 2. K. Głąbicka: Polityka społeczna państwa polskiego u progu członkostwa w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Idee, Radom 2004, s. 40.
 3. A. Kurzynowski: Problemy rodziny w polityce społecznej. Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa 1991, s. 8-9.
 4. P. Szukalski: Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Europa? W: Międzynarodowa polityka społeczna - aspekty porównawcze. Red. B. Balcerzak-Paradowska, A. Rączaszek. Warszawa-Katowice 2010, s. 160-161.
 5. Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. Red. D. Graniewska. Instytut Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2004, s. 254.
 6. S. Surrey, P.R. McDaniel: Tax Expenditures. Cambridge, MA, 1985, s. 3.
 7. Ch. Howard: The Hidden Welfare State: Tax Expenditures and Social Policy in the United States. Princeton University Press 1999, s. 3.
 8. Tax Expenditures in OECD Countries. OECD 2010, s. 12.
 9. Preferencje podatkowe w Polsce. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010, s. 12.
 10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2005, nr 8 z późn. zm., poz. 60, art. 3, pkt 6.
 11. Ustawa z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 27f.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu