BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeż Radosław
Tytuł
Dochody versus wydatki konsumpcyjne. Problem wyboru w analizie dobrobytu i nierówności ekonomicznych
Income Versus Consumption. Problem of Choice in Welfare and Economic Inequalities Analysis
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 101, s. 110-118
Tytuł własny numeru
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : teoretyczne ujęcie dobrobytu
Słowa kluczowe
Dochody, Wydatki gospodarstw domowych, Nierówności płacowe, Jakość życia, Nierówności dochodowe
Income, Household expenditures, Wage disparities, Quality of life, Income inequalities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest ukazanie problemu nierówności ekonomicznych (dochodowych) w kontekście wyboru mierników zasobów finansowych gospodarstw domowych. W części pierwszej przedstawiono rozważania ekonomii dobrobytu wobec rozkładu dochodów. W części empirycznej przedstawiono wpływ założeń dotyczących statystycznej miary zamożności gospodarstw domowych (dochody lub wydatki), sposobu ważenia obserwacji oraz wyboru skali ekwiwalentności. (fragment tekstu)

Theoretical problems presented in this work, as well as the results of the research allow conclusions to be drawn regarding increasing income inequalities in Poland. Conducted research, however, prove that macroeconomic aspect of unequal income break-down is equally important or even the most important one. Increasing level of income inequalities in Poland is the result of economic life "marketing" since income diversification is an important symptom and stimulus for increasing work efficiency. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. First European Quality of Life Survey: Life Satisfaction, Happiness and Sense of Belonging. Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2005.
  2. G.R. Steele: Understanding Economic Man. Psychology, Rationality and Values. "The American Journal of Economic and Sociology" 2004, No. 63, s. 1027 i nast.
  3. A.B. Atkinson: On the Measurement of Inequality. "Journal of Economic Theory" 1970, Vol. 2, s. 244-263.
  4. A.K. Sen: On Economic Inequality. Claredon Press, Oxford 1973.
  5. S.M. Kot: Metodologiczne dylematy pomiaru nierówności dobrobytu. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Red. M.G. Woźniak. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2002, s. 100-113.
  6. T. Panek: Statystyka społeczna. PWE, Warszawa 2007, s. 162.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu