BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mańkowski Cezary (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Polski rynek usług TSL wobec kryzysu gospodarczego w Unii Europejskiej
The Polish Market of TFL Services in the Face of European Union Economic Crisis
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/2, s. 212-222, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Rynek usług transportowych, Usługi logistyczne, Usługi transportowe, Kryzys gospodarczy
Transport market, Logistic services, Transport services, Economic crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Krajowy rynek usług TSL (transport, spedycja, logistyka), będąc częścią systemu gospodarczego Unii Europejskiej, jest tym samym podatny na wszystkie zjawiska zachodzące w systemie. Jednym z takich zjawisk jest światowy kryzys gospodarczy, który wydaje się być obecny w różnych postaciach w danym czasie i miejscu. Taki punkt widzenia w odniesieniu do polskiej gospodarki oraz w kontekście krajowego rynku usług transportowych, spedycji i usług logistycznych kształtuje się raczej na podstawie oceny ekonomicznej oraz artykułów publicystycznych niż wyważonych wywodów naukowych. Uzasadnionym jest zatem przeprowadzenie badań mających na celu dokonanie analizy rozwoju rynku usług TSL na tle polskich i unijnych wskaźników makroekonomicznych w okresie kryzysu gospodarczego. Przeprowadzone przez autora badania wykazały, że krajowy rynek usług TSL nie zmniejsza się, lecz rośnie. (abstrakt oryginalny)

TFL (transport, forwarding, logistics) domestic services market which is part of the European Union economic system is inevitably susceptible to all the phenomena occurring in the system. One of these phenomena is the global economic crisis, which seems to be present in a different shape, time and place. The support of this view in relation to the Polish economy, and in the context of the national market of transport services, freight forwarding and logistics services, is shaped rather on the basis of an economic evaluation carried out on the basis of journalistic reports, rather than the more balanced scientific evidence. Thus, it is reasonable to conduct research aimed at analyzing the development of the TFL market considering the Polish and UE macroeconomic indicators during the economic crisis. The research conducted showed that the domestic services market TSL did not decrease, but was still growing. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielica K., 2009, Kryzys w logistyce: czy fracht lotniczy czeka lądowanie?, Spedycja, Transport Logistyka, nr 2.
 2. Connecting to Compete. Trade Logistics in the Global Economy. The Logistics Performance Index and Its Indicators, 2007, The World Bank, Washington.
 3. Connecting to Compete. Trade Logistics in the Global Economy. The Logistics Performance Index and Its Indicators, 2010, The World Bank, Washington.
 4. Connecting to Compete. Trade Logistics in the Global Economy. The Logistics Performance Index and Its Indicators, 2012, The World Bank, Washington.
 5. HICP (2005 = 100) - monthly data (monthly rate of change), 2012, http://epp.eurostat.ec.euro- pa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database [dostęp: 3.11.2012].
 6. Informacja na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych w I kwartale 2009 r, http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/C14A5DE8-7236-4770-A72D-44D7A0454F93/54645/ Segregator 2.pdf database [dostęp: 3.11.2012].
 7. Informacja na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych w 2010 roku, http://www.mg.gov.pl/files/ upload/8436/SytEkonFinP0dmGosp2010.pdf [dostęp: 3.11.2012].
 8. Informacja na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych w I półroczu 2011 roku, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8436/Inf0sytEkon-finPodmGospIpol2011.pdf [dostęp: 3.11.2012].
 9. Informacja na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych w I półroczu 2012 roku, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8436/wyniki-ekon-fin_Ipoł2012.pdf [dostęp: 3.11.2012].
 10. Iskra W., 1995, Kryzys gospodarczy, [w:] Encyklopedia biznesu, 1.1, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 11. Kaczmarek T.T., 2009, Globalna gospodarka i globalny kryzys, Difin, Warszawa.
 12. Kauf S., 2010, Globalny kryzys gospodarczy a struktura łańcuchów dostaw, Gospodarka Materiałowa & Logistyka, nr 1.
 13. Kryzys gospodarczy, http://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys_gospodarczy [dostęp: 14.10.2012].
 14. Kwartalne wskaźniki makroekonomiczne, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/kwartal- ne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_II.xls [dostęp: 3.11.2012].
 15. Lehman Brothers, http://pl.wikipedia.org/wiki/Lehman_Brothers [dostęp: 24.10.2012]
 16. Mańkowski C., 2010, Model ekonometryczny wpływu kryzysu gospodarczego na krajowy rynek usług TSL, [w:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. 10, red. M. Chaberek, L. Reszka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, nr 40, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 17. Piech K., 2007, Amerykański kryzys, "Gazeta Bankowa", nr 35.
 18. Piętak P., 2009, Kryzys czy szansa dla branży logistycznej, Logistyka, nr 3.
 19. PISiL, Zdania co do skali skutków recesji w branży TSL są podzielone - podsumowanie obrad X Kongresu Spedytorów, http://www.pisil.pl/ aktualnosci/212/zdania_co_do_skali_skutkow_ recesji_w_branzy_tsl_sa.html [dostęp: 14.10.2012].
 20. PKB, 2011, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rn_produkt_krajowy_brutto-2k_2011 -szac_wst.pdf [dostęp: 21.10.2012].
 21. Quarterly National Accounts by 10 branches - aggregates at current prices, 2012, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database [dostęp: 3.11.2012].
 22. Słownik ekonomiczny i finansowy, Wydawnictwo Książnica, Katowice 1994.
 23. The Global Competitiveness Report 2012-2013, 2012, red. K. Schwab, 2012, World Economic Forum, Geneva.
 24. Trochymiak B., 2009, Kryzys a inwestycje w logistyce, Spedycja, Transport, Logistyka, nr 2.
 25. Trochymiak B., 2009, Kryzys dobija transport kolejowy, Spedycja, Transport, Logistyka, nr 2.
 26. Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz.U. nr 251, poz. 1885.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6153
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu