BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gregor Bogdan (Uniwersytet Łódzki), Usielska Anita (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Klient wewnętrzny w procesie tworzenia wartości usługi edukacyjnej : wyniki badania
Internal Customer in Process of Creating Educational Service's Value : Result of Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 303-314, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Marketing wewnętrzny, Edukacja, Usługi
Internal marketing, Education, Services
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wyników badania empirycznego prowadzonego w ramach projektu badawczego pt. "Koncepcja marketingu wewnętrznego w kształtowaniu wartości usługi edukacyjnej i jej konkurencyjności na rynku". Rozważania zawarte w opracowaniu ujęto w dwóch częściach. Pierwsza część dotyczy rynku usług edukacyjnych i jego odrębności. Druga część natomiast jest prezentacją wyników badania nad składnikami wartości usługi edukacyjnej w opinii uczniów szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz czynników decydujących o atrakcyjności szkoły jako miejsca pracy w opinii nauczycieli. (abstrakt oryginalny)

This article aims to present the results of empirical research conducted within the research project "Concept of internal marketing in the development of an educational service and its competitiveness in the market". Deliberations included in this paper were divided in two parts. The first part concerns about the educational services market and his distinctiveness. The second part is presents the results of research on the components of an educational service in the opinion of students and factors that determine the attractiveness of the school as a workplace, in the opinion of teachers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk A. I., Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunki firmy, Difin, Warszawa 2006, 22.
 2. Begg D., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 3. Berry L.L., The employees as customers, "Journal of Retail Ranking", No. 3.
 4. Dietl J., Czy potrzebne jest zarządzanie marketingowe w szkolnictwie wyższym?, "Marketing i rynek" 2004, nr 2.
 5. Doyle P., Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003.
 6. Drapińska A., Kierunki działań marketingowych w szkole wyższej, "Marketing i rynek" 2006, nr 12.
 7. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 8. Kulig A., Rynek usługi edukacyjnej w Polsce na poziomie wyższym, [w:] Marketing szkół wyższych, G. Nowaczyk, M. Kolasiński (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004.
 9. Plewka Cz., Bednarczyk H., Menedżer i kreator edukacji, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2008.
 10. Różański J., Stawasz D., Profile i kierunki kształcenia w Łodzi i regionie łódzkim a zapotrzebowanie rynku pracy - wnioski końcowe, [w]: Ocena profili i kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym w kontekście zapotrzebowania na rynku pracy w Łodzi i regionie, J. Różańskiego, D. Stawasz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 11. Stankiewicz M. J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Tonik, Toruń 2002.
 12. Wilmańska - Sosnowska S., Lojalność klienta jako wyzwanie współczesnego marketingu, [w:] Marketing - Handel - Konsument w Globalnym Społeczeństwie Informacyjnym, B. Gregor (red.), Folia Oeconomica 179, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 13. Wilmańska - Sosnowska S., Usielska A., Partnerstwo jako koncepcja działań na rynku usług edukacyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 558 Ekonomiczne Problemy Usług nr 41, Szczecin 2009.
 14. Wlazło S., Wolny rynek - zagrożenie czy szansa polskiej edukacji?, "Dyrektor Szkoły", 2003, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu