BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kobiałka Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Analiza dochodów gmin województwa lubelskiego w latach 2004-2009
Analysis of Revenue of Lublin Voivodeship Communes in 2004-2009
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 302-312, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Dochody gminy, Dotacje
Local revenues, Subsidies
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Celem poniższego opracowania jest analiza dochodów, jakimi dysponowały gminy województwa lubelskiego w latach 2004-2009. Są one gminami najbiedniejszymi w kraju. Obowiązujące od 2004 r. zmiany sposobu kształtowania dochodów jednostek samorządu terytorialnego nie wpłynęły pozytywnie na sytuację finansową gmin województwa lubelskiego i poziom ich samodzielności. Nowe przepisy uzależniały poziom osiąganych przez gminy dochodów od koniunktury gospodarczej i stopnia rozwoju gospodarczego regionu. Zmiany w sytuacji finansowej jednostek samorządowych zdeterminowane były również od tego roku możliwością pozyskiwania bezzwrotnych środków z budżetu Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)

This paper analyses the incomes of Lublin Voivodeship communes in 2004- -2009. The communes of Lublin Voivodeship are the poorest ones among all the communes in Poland. The amendments to incomes shaping methods concerning territorial self-governments units which have changed since 2004 did not have positive impact on the financial situation of Lublin Voivodeship communes as well as on the level of their self-dependence. New regulations made the commune incomes level dependent on economic conjuncture and the degree of region's economic development. Moreover the changes in the financial situation of self-governments units have been determined since 2004 by an opportunity to gain nonreturnable appropriations from the European Union budget.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babczuk A., Kierunki ewolucji samodzielności finansowej samorządu lokalnego w Polsce, "Finanse Komunalne" 2009, nr 6.
 2. Borodo A., Samorząd terytorialny, system prawnofinansowy, Warszawa 2004.
 3. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1634_PLK_HTML.htm.
 4. Jastrzębska M., Znaczenie bezzwrotnych środków zagranicznych jako źródeł finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004-2010, "Finanse Komunalne" 2011, nr 10.
 5. Mykowska Z., Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2005 roku, na podstawie danych z raportu dla Sejmu i Senatu, "Finanse Komunalne" 2006, nr 7-8.
 6. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU nr 203, poz. 1966, z późn. zm.
 7. Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, DzU nr 249, poz. 1832.
 8. Wykonanie budżetów jednostek samorządowych woj. lubelskiego w 2004 roku, Zeszyt Problemowy nr 46, Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, Lublin 2004.
 9. Wykonanie budżetów jednostek samorządowych woj. lubelskiego w 2005 roku, Zeszyt Problemowy nr 49, Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, Lublin 2006.
 10. Wykonanie budżetów jednostek samorządowych woj. lubelskiego w 2006 roku, Zeszyt Problemowy nr 50, Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, Lublin 2007.
 11. Wykonanie budżetów jednostek samorządowych woj. lubelskiego w 2007 roku, Zeszyt Problemowy nr 52, Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, Lublin 2008.
 12. Wykonanie budżetów jednostek samorządowych woj. lubelskiego w 2008 roku, Zeszyt Problemowy nr 53, Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, Lublin 2009.
 13. Wykonanie budżetów jednostek samorządowych woj. lubelskiego w 2009 roku, www.rio.lublin.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu