BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sajduk Błażej
Tytuł
Jan Karol Kochanowski (1869-1949) - socjologia tłumów polskiego Gustava Le Bona
Źródło
Horyzonty Polityki, 2010, vol. 1, nr 1, s. 269-286
Tytuł własny numeru
Polityczna natura człowieka
Słowa kluczowe
Historia myśli politycznej, Socjologia grup społecznych, Teoria zachowań ludzkich
History of political thought, Sociology of social groups, Theory of human behavior
Kochanowski Jan Karol
Abstrakt
Celem niniejszego tekstu jest zatem przybliżenie postaci J.K. Kochanowskiego, a także ocen jego poglądów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Mikułowski Pomorski, Jan Karol Kochanowski-Korwin: psychologia tłumu i narodu, [w:] Szkice z historii socjologii polskiej, red. K. Sowa, IW PAX, Warszawa 1983.
 2. W. Windawski, Słownik biograficzny socjologii polskiej, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004, Warszawa 2001, t. 2., hasło: Kochanowski Jan Karol.
 3. G. Szumera, Myśl historiozoficzna filozofia społeczna Jana Karola Kochanowskiego, Wydawnictwo US, Katowice 2009
 4. J. Kochanowski, Polska w świetle psychiki własnej i obcej, ANTYK, Komorów 2010 (wyd. 11920, wyd. II 1925).
 5. W. Konopczyński, Wycieczka w głąb duszy polskiej, "Przegląd Współczesny" t. 2, nr 5 (wrzesień) 1922, s. 317.
 6. J. Szacki, Sto lat socjologii polskiej. Od Supińskiego do Szczepańskiego, PWN, Warszawa 1995, s. 50.
 7. J.K. Kochanowski, Echa prawieku i błyskawice praw dziejowych na tle teraźniejszości, Wende i Spółka, Lwów 1910.
 8. S. Brzozowski, Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1990, s. 549
 9. H. Barycz, Na przełomie dwóch stuleci, Ossolineum, Wrocław 1977, s. 46.
 10. A. Środka, Uczeni polscy XIX і XX stulecia, t. II, AW ARIES, Warszawa 1995, hasło: Kochanowski-Korwin Jan Karol, s. 222.
 11. J.K. Kochanowski, Najnowsze kierunki w historiozofii a wskazania historiografii naukowej, [w:] Myśl. Księga zbiorowa wydana staraniem redakcji "Ogniwa", Warszawa 1904, s. 97-102.
 12. J. Maternicki, Historiografia polska XX wieku, cz. 1: Lata 1900-1918, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1982, s. 50.
 13. J.S. Bystroń, Megalomania narodowa, Wydawnictwo Rój, Warszawa 1935, s. 12.
 14. F.J. Bujak, Poglądy J.K. Kochanowskiego na postęp ludzkości, [w:] tegoż, Studia historyczne i społeczne, Ossolineum, Lwów 1924, s. 170.
 15. W. Dunin, Recenzja książki J.K. Kochanowskiego "Echa prawieku i błyskawice praw dziejowych na tle teraźniejszości", "Biblioteka Warszawska" lipiec 1910, s. 167.
 16. J. Kaczyński, Koncepcja człowieka i historii w pismach Jana Karla Kochanowskiego, [w:] tegoż, Studia i szkice historii idei w Polsce (Edward Abramowski i Jan Karol Kochanowski), Studia i Materiały WSP w Olsztynie, nr 11, Olsztyn 1989, s. 46.
 17. S. Borzym, Filozofia polska 1900-1950, Wydawnictwo UMCS, Wrocław - Warszawa - Kraków 1991, s. 82.
 18. A. Kołakowski, Biblioteka polska, hasło: elita i masa, WAiP, Warszawa 2007, s. 180-181.
 19. G. Le Bon, Psychologia tłumu, przekł. B. Kaprocki, ANTYK, Kęty 2004 (wyd. franc., 1895, wyd. I pol. 1899).
 20. S. Sighele, Tłum zbrodniczy, przekł. A. Morżkowska, Księgarnia G. Centnerszwera, Warszawa 1895 (wyd. wł. 1891)
 21. S. Sighele, L'intelligeza della folla, b.m.w. 1903
 22. G. Tarde, Opinia i tłum, przekł. K. Skrzyńska, Gebethner i Wolff, Warszawa 1904 (wyd. franc. 1901).
 23. B. Łoziński, Tłum. Szkic socjologiczny, Nakład Księgarni Wydawniczej Polskiej, Kraków 1895, s. 26-64.
 24. Z. Kuderowicz, Artyści i historia. Koncepcje historiozoficzne polskiego modernizmu, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1980, s. 51.
 25. J.K. Kochanowski, Postęp ludzkości jako wyraz praw psychicznych rozwoju, Wende i Spółka, Warszawa - Lwów 1917, s. 36.
 26. J.K. Kochanowski, Polska w świetle psychiki własnej i obcej. Rozważania, Wende i Spółka, Warszawa 1920, s. 3
 27. S. Grabski, Rewolucja. Studium społeczno-psychologiczne, Księgarnia Niklewicz i Spółka, Warszawa 1921.
 28. T. Brzeski, O rewolucjach i rewolucji, "Przegląd Współczesny" 1922, nr 6, s. 13-50
 29. A. Złotnicki, Recenzja książki Tłum i jego przywódcy, "Przegląd Filozoficzny" 1907, rocznik X, s. 253.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu