BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlas Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Stan polskiej gospodarki na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej w 2009 roku w kontekście strategii "Europa 2020"
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wybrane aspekty przemian strukturalnych, 2011, s. 23 - 32, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Strategia Europa 2020, Gospodarka
Europe 2020 Strategy, Economy
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Rosnący stopień otwartości polskiej gospodarki, aktywne uczestnictwo w procesach globalizacji oraz regionalnej integracji gospodarczej wywierają istotny wpływ na jej stan. Szczególnie ważne jest członkostwo Polski w strukturach Unii Europejskiej, które stwarza określone szanse rozwojowe dzięki swobodom obowiązującym na Jednolitym Rynku Europejskim oraz możliwości korzystania z funduszy europejskich, w tym zwłaszcza funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz środków związanych z wdrażaniem Wspólnej Polityki Rolnej. (...) Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, jest zobligowana do wprowadzania zmian, które wynikają z przyjętych na forum UE dokumentów. Jednym z takich dokumentów jest przyjęta w 2010 roku strategia "Europa 2020". Celem artykułu jest zaprezentowanie głównych założeń oraz priorytetów strategii "Europa 2020" oraz przeprowadzenie analizy stanu polskiej gospodarki na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej w kontekście tej strategii. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. http://ec.europa.eu/news/economy/100303_pl.htm [20.10.2010].
 2. D. Wnukowski: Strategia "Europa: 2020" - szansa dla Unii. http://www.stosunki.pl?q=content/strategia-europa-2020-szansa-dla-unii [20.10.2010].
 3. Communication from the Commission: Europe 2020. A European Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. Brussels 3.03.2010, COM(2010) 2020.
 4. European Council 25-26th March 2010 Conclusions. Brussels, 26.03.2010, EUCO 7/10, CO EUR 4, CONCL 1.
 5. http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/403060,ke_przyjela_plan_gospodarczy_europa_2020_na_nastepna_dekade.html,2[20.10.2010].
 6. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1288&format=HTML&aged=0&language=pl[29.10.2010].
 7. Rusza program "Mobilna młodzież". http://ec.europa.eu/news/culture/100915_2_pl.htm[29.10.2010].
 8. Europejska agenda cyfrowa - kluczowe inicjatywy. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/200&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en[29.10.2010].
 9. A.B. Czyżewski: Jaki rozwój dla przyszłości? Recenzja priorytetów "Europy 2020". Warszawa maj 2010. www.demoseuropa.eu/files/Adam%20Czyżewski%20-%20prezentacja.pdf.
 10. Wizja europejskiego przemysłu. http://ec.europa.eu/news/business/101029_1_pl.htm[30.10.2010].
 11. Europa 2020: Komisja przedstawia nową strategię gospodarczą dla Europy. http://polskawue.gov.pl/Europa,2020,Komisja,przedstawia,nowa,strategie,gospodarcza,dla,Europy,1482.html[31.10.2010].
 12. http://2010againstpoverty.europa.eu[29.10.2010]
 13. European Council 17th June 2010 Conclusions. Brussels 17.06.2010, EUCO 13/10, CO EUR9,CONCL2.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu