BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Michał Gabriel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Tytuł
Wędrujący świat : uwagi na marginesie lektury (Grzegorz W. Kołodko, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 440)
Traveling World : a Review Article
Źródło
Ekonomista, 2008, nr 3, s. 413-423, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Teoria ekonomii, Globalizacja gospodarki, Polityka gospodarcza
Social economic development, Economic theory, Economic globalization, Economic policy
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Na marginesie lektury "Wędrujący świat" Grzegorza Kołodki, autor przedstawia szersze tło dyskusji ekonomistów wokół nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anioł W., Paradoksy globalizacji, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002.
 2. Baudrillard J., Symulakry i symulacja. Rzeczywistość nie istnieje, Wyd. Sic! s.c., Warszawa 2005.
 3. Bauman Z., Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.
 4. Chołaj H., Ekonomia polityczna globalizacji. Wprowadzenie, Fundacja Innowacja i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2003.
 5. Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych, red. W. Adamczyk, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
 6. Flejterski S., Walh P.T., Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003.
 7. Kleer J., Globalizacja a państwo narodowe i usługi publiczne, PAN - Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2006.
 8. Piasecki R., Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWE, Warszawa 2003.
 9. Pritchett L., The Quest Continues, "Finance and Development", marzec 2006.
 10. Rodrik D., Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion?, "Journal of Economic Literature" 2006, nr 4.
 11. Sadowski Z., W poszukiwaniu drogi rozwoju. Myśli o przyszłości świata i Polski, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, PAN, Warszawa.
 12. Stan i rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 1989-1996, GUS, Warszawa 1997.
 13. Staniszkis J., Władza globalizacji, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 14. Struktura gospodarki transformującej się. Polska 1990-1998 i projekcja do roku 2010, red. A. Lipowski, INE PAN, Warszawa 2000.
 15. Szymański W., Czy globalizacja musi być racjonalna?, SGH, Warszawa 2004.
 16. Wnuk-Lipiński E., Świat międzyepoki. Globalizacja - demokracja - państwo narodowe, Wydawnictwo Znak - Instytut Studiów Politycznych PAN, Kraków 2004.
 17. Wojtyna A., Współczesna ekonomia - kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu?, "Ekonomista" 2008, nr 1.
 18. Zacher L., Spór o globalizację. Eseje o przyszłości świata, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", PAN, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu