BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotulewicz Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Człowiek i polityka : przykład Republiki Mołdowy
A Man and Politics : the Example of the Republic of Moldova
Źródło
Horyzonty Polityki, 2011, vol. 2, nr 2, s. 129-146
Tytuł własny numeru
Polityczny potencjał człowieka
Słowa kluczowe
Sytuacja społeczno-polityczna, Sytuacja gospodarcza, System polityczny, Świadomość polityczna, Społeczeństwo postsocjalistyczne
Social and political conditions, Economic situation, Political system, Politics awareness, Post-communist society
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Republika Mołdowy
Republic of Moldova
Abstrakt
Artykuł poświęcony tematyce "Człowiek i polityka" opisuje przykład Republiki Mołdowa, która dopiero w wyniku upadku byłego ZSRR uzyskała niepodległość. Analizując problem związków zachodzących między człowiekiem i polityką, wzięto pod uwagę następujące czynniki: czynnik systemowy, czynnik historyczny, czynnik społeczny oraz czynnik indywidualny. Artykuł próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie czy "potencjał polityczny" człowieka w Mołdowie jest skutecznie wykorzystywany czy z kolei marnowany. (abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the theme "Man and Politics" and describes an example of the Republic of Moldova, which is only following the collapse of former Soviet republics gained independence. Analyzing the problem of the relationship between man and the policy takes into consideration the following factors: political system a historical factor, social factor and personal factor. This article tries to answer the question whether "political potential" man in Moldova is used effectively and in turn wasted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Populatia Republicii Moldova ре vîrste §i sexe, în profil tentorial la 1 ianuarie 2009, Biroul National de Statisticä al Republicii Moldowa, Chiçinau 2009, s. 4.
 2. Mołdowa. Przewodnik dla przedsiębiorców, UNIDO, Warszawa 2006, s. 11.
 3. К. Kotulewicz, Globalizacja a rozwój gospodarczy Republiki Mołdowa w latach 2000-2010, referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji "Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo" organizowanej w czerwcu 2010 roku przez Krakowską Akademię im. A.F. Modrzewskiego.
 4. Б. Мошняга, Партийно-политическое развитие Молдовы за десять лет независимости: политологический анализ, [w:] Moldoscopie (Probleme de Analiza Politicä), partea XIX, Universitatea de Stat din Moldova, Chiçinau 2002, s. 23-24.
 5. Człowiek i polityka: księga jubileuszowa z okazji 65. urodzin profesora Jerzego Gałkowskiego, red. J. Kłos, A. Noras, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Filozofii, Lublin 2002, s. 11.
 6. K. Skarżyńska, Aktorzy polityczni: czym jest polityka dla jednostki, [w:] Podstawy psychologii politycznej, red. K. Skarżyńska, Zysk i S-ka, Poznań 2002, s. 34-40.
 7. P. Zaleski, E.M. Marciniak, Człowiek w świecie polityki, [w:] Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa 2007, s. 195.
 8. Б. Стати, «История Молдовы», ИПФ «Центральная Типография», Кишинев 2003, с. 393-394.
 9. Хронологический указатель 1989 года Объединенного Совета трудовых коллективов Приднестровья, (dostęp: 19.02.2011).
 10. Закон о политических партиях и общественно-политических организациях, № 718-XII от 17.09.1991, "Мониторул Офичиал" № 11-12/106 от 30.12.1991.
 11. И. Боцан, «Партии и демократизация Республики Молдова», < http:// www.e-democracy.md/ru/monitoring/politics/comments/20081203/> (dostęp: 12.02.2011).
 12. Б. Букарский, Большинство граждан Молдовы - против унионизма, z dnia 29 lipca 2010 roku, (dostęp: 12.02.2011).
 13. M. Булова, К вопросу о характеристике электорального поведения (общий аспект), [w:] Moldoscopie (problème de analiza politicä) partea XVI, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Analiza Politicä §i Tehnolo- gii Sociale "Captes", Chiçinau 2001, s. 13.
 14. Пресса в Молдавии, (dostęp: 2.03.2011).
 15. Freedom House отметила сокращение свободы СМИ в Молдове, (dostęp: 2.03.2011).
 16. Л.Е. Репида, Суверенная Молдова. История и современность, Академия Наук Молдовы Институт культурного Насления Центр Этнологам, Кишинев 2008, с. 316.
 17. National Human Development Report Republic of Moldova 2000, United Nationals Development Program, UNDP Moldova, Chiçinau 2001, s. 27-28.
 18. Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, red. W. Baliik, A. Czajkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 85.
 19. J. Solak, Mołdawia republika na trzy pęknięta, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2009, s. 29.
 20. Legea Republicii Moldova си privire la procedura de alegere a Preęidinteluj Republicii Moldova Nr 1234-XIVdin 22.09.2000 (ustawa RM w sprawie procedury wyboru prezydenta kraju).
 21. Б. Мошняга, Б. Цуркан, Г. Руснак, Социальная память и политические ценности молдавского избирателя, [w:] Moldoscopie (problème de analiza politicä) partea XLIX, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Analiza Politicä §i Tehnologii Sociale "Captes", Chiçinau 2010, s. 80-91.
 22. Граждане Молдавии сожалеют о развале СССР, (dostęp: 27.02.2011).
 23. И. Боцан, Молдавское гражданское общество, (dostęp: 28.02.1011).
 24. Малые и средние предприятия Молдовы получают только 30% банковских кредитов, (dostęp: 26.02.2010).
 25. А. Цэрнэ, Только смена президента выведет Молдавию из кризиса, (dostęp: 27.02.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu