BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siemiątkowski Piotr (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Gajkowski Piotr (Poland Tokai Okaya Manufacturing Sp. z. o.o.)
Tytuł
Specyfika relacji z klientem korporacyjnym w japońskim modelu międzynarodowej ekspansji produkcyjnej na przykładzie Poland Tokai Okaya Manufacturing sp. z o.o
Specificity of Relations with a Corporate Client in the Japanese Model of International Production Expansion as Found in Poland Tokai Okaya Manufacturing Ltd..
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 373-384, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Relacje z klientami, Japoński styl zarządzania, Kaizen, Inwestycje zagraniczne
Relationships with customers, Japanese management style, Kaizen, Foreign investment
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Poland Tokai Okaya Manufacturing sp. z o.o
Abstrakt
W ciągu ostatnich dziesięciu lat obserwuje się coraz silniejszą ekspansję przemysłu azjatyckiego na rynki europejskie. Firmy z Dalekiego Wschodu stosują specyficzny model zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. Wśród nich znajdują się podmioty gospodarcze z Japonii. Specyfikę ich działalności zobrazowano na przykładzie PTOM Sp z o.o. Firma ta przedstawia typowy dla Japonii system zarządzania zawierający szczególne relacje z klientem. Poniższy artykuł przedstawia parametry ekspansji japońskich przedsiębiorstw i jej uwarunkowania oraz relacje z klientem w japońskim modelu zarządzania. Przedstawiony przykład ukazuje korzyści i zagrożenia wynikające z przeniesienia japońskiego modelu na grunt europejski. (abstrakt oryginalny)

Throughout the decade, there has been a noticeably strong expansion of Asian industry onto the European markets. Far eastern firms employ a specific model of managing a manufacturing enterprise and the economic subjects of Japan are amonge this group of firms. The specificity of their activity has been illustrated on the example of PTOM Ltd. It displays a typically Japanese management system which includes particular customer relations. The fallowing article illustrates the Japanese enterprises expansion, its determinants and customer relations within the Japanese model of management. Employing such a method in the european market area carries merits as well as risks, as exemplified by the aforementioned firm. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Górniewicz G., Siemiątkowski P., Wprowadzenie do międzynarodowych przepływów kapitału, TNOiK, Toruń 2006.
 2. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu. USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 3. Imai M., Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa 2007.
 4. Kowalik T., Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 5. Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 6. Socik D., Powiązania w keiretsu, http://www.exporter.pl/zarzadzanie/management/jappowiazania.html (22.04.2011).
 7. Strużycki M., Globalizacja rynków a przemiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] M.Haffer, S.Sudoł (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań w przyszłości, Wydawnictwo UMK, Toruń 1999.
 8. Wasilewski L., Do czego służy TQM, "Problemy Jakości" 1998, nr 3.
 9. Word Investment Report 2002. Transnational Corporations and Export Competitiveness, UNCTAD, New York and Geneva 2002.
 10. World Investment Report 2005, Transnational Corporations, and the Internationalization of R&D, UNCTAD, New York and Geneva 2005.
 11. World Investment Report 2008, Transnational Corporations, and the Infrastructure Challenge, UNCTAD, New York and Geneva 2008.
 12. World Investment Report 2010, Investing in a Low-Carbon Economy, UNCTAD, New York and Geneva 2010.
 13. Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu