BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raftowicz-Filipkiewicz Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Public relations gospodarstw rybackich na przykładzie gr "Ruda Żmigrodzka"
Relations of the Fishing Farms: the Case of the Gospodarstwo Rybackie 'Ruda Żmigrodzka'
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 409-416, rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Agrobiznes, Marketing, Public relations, Rybołówstwo
Small business, Agrobusiness, Marketing, Public relations, Fishery
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Gospodarstwo Rybackie 'Ruda Żmigrodzka
Abstrakt
Niniejsze opracowanie przedstawia problematykę public relations w odniesieniu do agrobiznesu. Autorka stawia tezę, że koncepcja public relations może być skutecznie wykorzystana także przez małe podmioty gospodarcze związane z branżą rybactwa, mimo iż ta działalność ma charakter okazjonalny. Autorka postawiła sobie za cel również zbadanie, jak PR-owa aktywność gospodarstwa rybackiego "Ruda Żmigrodzka" wpływa na jego wizerunek, który jest uznawany za główny przedmiot oddziaływania public relations. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the issue of the public relations directed to agrobusiness. The author argues that the concept of PR can be effectively used by the small firms associated with the fishing industry, although those PR activities are not inscribed in the long-term development strategy of the firm. The author examines also the impact between the PR activities of the fishing farm "Ruda Żmigrodzka" and its influence on the improvement of the image, that is considerated as a main goal of the public relations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Budzyński W., Public relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Wyd. Poltex, Warszawa 2008.
  2. Góra R., Tworzydło D., Znaczenia public relations w działalności przedsiębiorstw - w świetle badań bezpośrednich, [w:] Public relations w zarządzaniu firmą, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2004.
  3. Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010, www.mg.gov.pl/files/upload/11268/Przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87%20w %20Polsce%202010.pdf.
  4. Rozwadowska B., Public Relations. Teoria. Praktyka. Perspektywy, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu