BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalewska-Turzyńska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Public relations - budowanie związków organizacji z otoczeniem
Public Relations - Building the Relations Between Organization and its Environment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 417-424, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Otoczenie organizacji, Public relations, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Zarządzanie wartością
Organisation environment, Public relations, Creating company's value, Value management
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Efektywność działań Public Relations zależy od właściwego wyodrębnienia elementów otoczenia bliższego i dalszego organizacji, następnie od prawidłowego sformułowania komunikatu. W niniejszym artykule przedstawiono zatem pozycję działań i komunikatów typu Public Relations w budowaniu związków organizacji z jej otoczeniem bliższym w kontekście kształtowania wartości przedsiębiorstwa. Rozważania typowo finansowe są wyłączone z zakresu niniejszego opracowania. (abstrakt oryginalny)

The effectiveness of the Public Relations acts depend on proper definition of the company environment as well as on the suitable communicate design. In this paper, there is the placement of PR activity description and communication elaboration on the company value basis. The financial issues are excluded form the main idea of the paper. There is short description how to grow the company intangible value by means of PR.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamus-Matuszyńska A., Rola komunikacji w budowaniu wizerunku współczesnej organizacji, [w:] Przybylski H. (red.), Public Relations. Sztuka efektywnego komunikowania, Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2002.
 2. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2002.
 3. Black A., i in., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działalności spółek, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 4. Black S., Public Relations, Oficyna Ekonomiczna - Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 5. Boulton R.E.S., Libert B.D., Samek S.M., Odczytując kod wartości. Jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce, WIG-Press, Warszawa 2001.
 6. Deal T., Kennedy A., Corporate Culture: The Rites and Rituals of Corporate Life, Addison - Wesley, Nowy York 1982.
 7. DeFleur M.L., Theories of Mass Communication, David McKay, New York 1966.
 8. Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, WN PWN, Warszawa 2006.
 9. Fairchild P.H., Dictionary of Sociology, Philosophical Library, New York 1984.
 10. Gregory A. (red.), Public Relations w praktyce, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 11. Grunig J.E., Hunt., Managing Public Relations, Holt Rinehart and Winston, New York 1984.
 12. Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 13. http://biznes.pwn.pl/haslo/3964318/public-relations.html Black S. (1998), Public Relations, (stan na 5.02.2011).
 14. http://www.findict.pl/slownik/public-relations-pr Słownik Finansów (stan na 5.02.2011).
 15. Lencioni P.M., Niech wartości naprawdę coś znaczą, "Harvard Business Review", maj 2004.
 16. Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 17. Schierenbeck H., Liste M., Value Controlling. Grundlagen Wertorientierten Unternehmensfuhrung, R. Oldenburg, München - Wien 2002.
 18. Schein E., Ku nowemu rozumieniu kultury organizacji, w: Marcinkowski A., Sobczak J. (oprac.), Wybrane zagadnienia socjologii organizacji. Cz. II. Perspektywa kulturowa w badaniach organizacji, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1989.
 19. Stewart J. (red), Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, WN PWN, Warszawa 2002.
 20. Suszyński C. (red.), Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, PWE, Warszawa 2007.
 21. Szablewski A., Tuzimek R. (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, POLTEXT, Warszawa 2008.
 22. Zasępa T., Media Człowiek Społeczeństwo. Doświadczenia Europejsko-Amerykańskie, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu