BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chomiak-Orsa Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kapitał niematerialny w organizacji wirtualnej
Intangible Capital in Virtual Organizations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 439-447, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo wirtualne, Wartości niematerialne, Kapitał, Kapitał ludzki, Wiedza
Virtual enterprise, Intangible asset, Capital, Human capital, Knowledge
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Nowoczesne organizacje dążą do optymalizacji wykorzystania zasobów którymi dysponują. Dotyczy to zarówno zasobów materialnych jak i niematerialnych. W organizacjach wirtualnych oraz organizacjach uczących się, których działalność polega na świadczeniu usług wynikających z wiedzy pracowników znaczenie kapitałów niematerialnych jest kluczowe. Toteż nowoczesna rachunkowości zarządcza poszukuje metod analizy źródeł oraz oceny kapitałów niematerialnych. Powyższy artykuł ma na celu zaprezentowanie źródeł oraz korelacji między źródłami a rodzajami kapitału niematerialnego, którym może dysponować organizacja wirtualna. (abstrakt oryginalny)

Modern organizations seek to optimize use of resources available to them. This applies to both material resources and assets. In virtual organizations, and learning organizations whose business is to provide services under the expertise of the staff the importance of intangible capital is crucial. So management is looking for a modern accounting methods of analysis and assessment of sources of capital assets. This article aims to present sources, and the correlation between sources and types of intangible capital, which could have a virtual organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Appel W., Behr R.: Towards the theory of Virtual Organizations: A description of their formation and figure, "Newsletter" 1998, no. 2, www.virtual-organization.net.
 2. Brzozowski M.: Koncepcja organizacji wirtualnej i jej zastosowanie w działalności gospodarczej, niepublikowana praca doktorska, Akademia Ekonomiczna Poznań 2005.
 3. Bultje R., Wijk J: Taxonomy of Virtual Organizations, based on definitions, characteristics and typology, "Newsletter" 1998, no. 2, www.virtual-organization.net.
 4. Daly A.: Human Capital, [W:] International Encyclopedia of Business and Management. Red. Warner .; Thomson Learning, London 2001.
 5. Davis S., Meyer C.: The Speed of Change in the Connected Economy, Capstone, Oxford 1998.
 6. Drucker P.F., The New Realities, Heinemann, Oxford 1989.
 7. Franke U.J.: The Concept of Virtual Web Organizations and its Implications on Changing Market Conditions, " Electronic Journal of Organizational Virtualness", 2001, no 4.
 8. Marshall A., Marshall P.: The Economics of Industry, Macmillan, London 1879, s. 9- 11; podano za Warner M., Witzel M.: Zarządzanie organizacją wirtualną. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 9. Moselein M.K.: Die virtuelle Organization: Von der Idee zur Wettbewerbstrategie, [W:] Auf dem Weg zur virtuellen Organization, Hesg. Rohde, RittenbruchM., Wulf V., Physica-Verlag, Heidelberg 2001, za: Najda-Janoszka M.: Organizacja wirtualna. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2010.
 10. Najda-Janoszka M.: Organizacja wirtualna. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2010.
 11. O'Hara M., Peak D.A.: Intellectual Property, [W:] The IEBM Handbook of Information Technology in Business, red. Zeleny M., Thomson Learning, London 2001.
 12. Senge P.M.: Piąta dyscyplina: teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 13. Senior N.: Political Economy, London 1850.
 14. Smith A.: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wearlth of Nations, red. Campbell R.H., Skinner A.S., Oxford University Press, Oxford 1776, wyd. pol.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954.
 15. Warner M., Witzel M.: Zarządzanie organizacją wirtualną. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 16. Wuthrich H.A., Philipp A.: Virtualle Unternehmensnetzwerke, IO Management" 1998, vol. 67, nr 11.
 17. Zeleny M.: Introduction: what is IT/S? [W:] The IEBM Handbook of Information Technology in Business, red. Zeleny M., Thomson Learning, London 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu