BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewski Mirosław (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Kierunki zarządzania kapitałem własnym w przedsiębiorstwie
Directions Management Equity Capital in Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 477-486, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał własny, Produktywność kapitału, Rentowność kapitału własnego
Ownership capital, Capital productivity, Return on equity (ROE)
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Kapitały własne wspomagane kapitałami obcymi w działalności gospodarczej przedsiębiorstw angażowane są w odpowiednie zasoby aktywów trwałych i obrotowych oraz zasoby osobowe w celu uzyskania zysku netto. Dlatego też w ocenie efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa uwzględnić należy powyższe zasoby oraz uzyskiwane w wyniku ich wykorzystania określone przychody ze sprzedaży dające możliwość uzyskiwania dodatnich wyników finansowych. (abstrakt oryginalny)

Equity assisted foreign capitals in the economic activities of enterprises engaged in the necessary resources, plant and equipment and financial and personal resources to achieve the net profit. The refore, in assessing the effectiveness of management companies should take into account the above resources and produced as a result of their use of certain revenues for the possibility of obtaining positive financial results. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baranger P, Hugnel,G., Gestion de la production acteurs, techniques et politiques, Vnibert, Paris 1987.
 2. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE 2002.
 3. Borowiecki R., Efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie, Warszawa-Kraków 1998.
 4. Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996.
 5. Conso P., La gestion financiere de l'entreprise, Dunod, Paris 1985.
 6. Courtois A, Pillet M, Martin Ch, Gestion de la production, Les editions d'organisation, Paris 1989.
 7. Czechowski L., Wielowymiarowa ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa przemysłowego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1977.
 8. Janasz K., Janasz W.,Wiśniewska J., Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2007.
 9. Kamela-Sowińska A., Wartość firmy, PWE Warszawa 1996.
 10. Ross S.A, Westerfield W., Jordan B. D., Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC Warszawa 1999.
 11. Ross, R., Westerfield W., Jordan B.D., Corporate Finance, R. D. Irwin Boston 1996.
 12. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004.
 13. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu