BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mądra Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Czynniki kształtujące poziom zadłużenia długoterminowego w najsilniejszych ekonomicznie towarowych gospodarstwach rolniczych
Determinants of the Lonc-Term Debt Level in Agriclltlire Holding Farms With The Highest Economic Power
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 157-168, Tab., bibliogr. poz. 11
Słowa kluczowe
Zadłużenie, Gospodarstwa rolne, Rolnictwo
Indebtedness, Arable farm, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem badań była identyfikacja czynników kształtujących udział zadłużenia w towarowych gospodarstwach najsilniejszych ekonomicznie, utrzymujących wysoki poziom zadłużenia. Badania przeprowadzono w gospodarstwach rolniczych prowadzących rachunkowość rolną w ramach systemu FADN w latach 2004-2007, w regionie Mazowsza i Podlasia. Analizie statystycznej poddano gospodarstwa, które uczestniczyły w systemie FADN w trakcie badanego okresu. Do analizy zmiennych kształtujących strukturę kapitału wykorzystano regresję wieloraką. Najsilniej na decyzje rolników o zwiększeniu poziomu zadłużenia wpływała wyższa rentowność sprzedaży, a o zmniejszeniu produktywność aktywów trwałych.(abstrakt oryginalny)

The aim if an elaboration was to preset the main determinants influence the long-term debt lev- el in farms with the highest economic power. The conduced researched examined farms which were included in agriculture accounting within the framework of the FADN system. The estimated regres- sion models covers the data for 2004-2007. The elaboration presents results for agricultural farms located in Mazowsze and Podlasie region. The statistic analyzes embraced only farms which were leading FADN accountancy during researched period. As a main factors, which influenced the deci- sion of inereasing the debt level was return on sale and decreasing - productivity of fixed assets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerwińska-Kayzer D.: Kredyt preferencyjny - źródło kapitału w gospodarstwach rolnych, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - CCCXLI1I, Poznań 2002.
 2. Czerwińska-Kayzer D.: Finansowanie inwestycji w gospodarstwach indywidualnych kredytem pre-ferencyjnym, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - CCCXLIII, Poznań 2002.
 3. Grzelak A.: Finansowanie zewnętrzne gospodarstw rolnych, Wydawnictwo IRWiR PAN, Wieś i Rol-nictwo, nr 4, Warszawa 2005.
 4. Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A.: Statystyka, Difin, Warszawa 2007.
 5. Kulawik J.: Kapitał w rolnictwie, Studia i Monografie Instytutu Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej, nr 76, Warszawa 1995.
 6. Latruffe L.: The Impact of Credit Market Imperfections on Farm Investment in Poland, Post-Com- munist Economies, vol. 17, nr 3, September 2005.
 7. Mądra M.: Wpływ poziomu zadłużenia na silę ekonomiczną gospodarstw rolniczych, Roczniki Nauk Rolniczych Seria G - Ekonomika Rolnictwa, tom 96 zeszyt 3, Warszawa 2009.
 8. Mądra M.: Identyfikacja czynników kształtujących efektywność działalności mikroprzedsięhiorstw rolniczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 534, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 17, Szczecin 2009.
 9. Mądra M.: Determinanty kształtujące strukturę kapitału gospodarstw rolniczych w opinii rolników, Trzecie Warsztaty Młodych Ekonomistów-Ekonomia. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2009.
 10. Osuch D., Goraj L., Skarżyńska A., Grabowska K.: Plan wyboru próby gospodarstw rolnych polskiego FADN, Wydawnictwo IER1GŻ-PIB, Warszawa 2004.
 11. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL - na przykładach z medycyny. Tom 1 Statystyki podstawowe, Wydawnictwo Statsoft, Kraków 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu