BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sieradzka Katarzyna (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Fundusze pożyczkowe - instrument finansowego wsparcia rozwoju sektora MSP w Polsce
Loan Funds - an Instrument of Financial Support for Development of Medium and Small Enterprises in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 527-536, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Pomoc finansowa, Wsparcie finansowe, Fundusze pożyczkowe
Small business, Financial aid, Financial support, Loan funds
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia finansowego dla rozpoczęcia, prowadzenia i rozwoju swojej działalności. Tego wsparcia nie mogą uzyskać ze strony systemu bankowego, ze względu na wysokie wymogi proceduralne. Jednym ze źródeł pozyskania kapitału są fundusze pożyczkowe. Rosnące zainteresowanie działalnością funduszy pożyczkowych, rozumianą jako działalność realizowaną przez instytucje pozarządowe o charakterze non-profit, których celem jest ułatwienie dostępu małym i średnim przedsiębiorstwom oraz podmiotom rozpoczynającym działalność, do finansowania co umożliwia efektywne podejmowanie, prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

Small and medium enterprises need financial assistance to start, run and develop their business. In many cases SMEs cannot obtain this assistance from banking system. Relatively high procedural requirements of the commercial banks result in situation where enterprises are forced to seek assistance from the loan fund system. Stronger interest in lending activities, defined as activities carried out by non-governmental and non-profit organizations established to help SMEs and people starting up their own business to get access to finance, makes it possible to start-up, run and expand business operations effectively. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartkowiak B., Flejterski S., Pluskota P.: Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Difin, Warszawa 2006.
  2. Fundusze Pożyczkowe w Polsce wspierające mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa wg stanu na 30 czerwca 2009 r., Raport Nr 12/2009, Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, Szczecin 2009.
  3. Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
  4. Matusiak K.B. (red.), M. Mażewska, K. Zasiadły, Rozwój lokalnych systemów wspierania przedsiębiorczości. Instytucje Projektu Rozwoju Małej Przedsiębiorczości TOR#10 po dziesięciu latach, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005.
  5. Matusiak K.B., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości - przesłanki, polityka i instytucje, Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom-Łódź 2006.
  6. Szelągowska A. (red.), Instytucje rynku finansowego w Polsce. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007.
  7. www.psfp.org.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu