BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolak-Tuzimek Anna (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce polskiej
Enterprises with Foreign Capital in Polish Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 589-599, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Kapitał zagraniczny
Foreign investment, Foreign capital
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Na podstawie danych statystycznych uzyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego dokonano analizy działalności przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego funkcjonujących w polskiej gospodarce. Podmioty te najczęściej działały w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (93,6%). Liczba tych przedsiębiorstw oraz poziom zatrudnienia w latach 2005-2009 wykazywał tendencję wzrostową. W prezentowanej zbiorowości dominowały małe jednostki (83,1%). Najwięcej przedsiębiorstw prowadziło działalność związaną z handlem i przetwórstwem przemysłowym. Kapitał zagraniczny głównie skupiono w województwie mazowieckim (49%). Ulokowany w Polsce w 2009 roku kapitał pochodził ze 109 krajów, z czego 87,3% stanowiły kraje Unii Europejskiej, w tym Niderlandy (22,7% kapitału zagranicznego ogółem), Niemcy (18,5%) i Francja (15,7%). (abstrakt oryginalny)

The analysis of foreign capital enterprises activity in Polish economy has been done basing on statistical data taken from Central Statistical Office. The above enterprises usually act as the limited liability companies (93.6%). In 2005 - 2009 the number of those enterprises as well as the level of employment has the increasing tendency. In the described group of enterprises the most frequent were the small ones (83.1%). The majority of the enterprises were connected with trade and industrial processing. The foreign capital was mostly concentrated in Masovian Voivodeship (49%). The foreign capital located in Poland in 2009 came from 109 countries, of which 87.3% was from European Union countries; 22.7% of total foreign capital was from Netherlands, 18.5% from Germany and 15.7% from France. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bojar E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  2. Chojna J. (red.), Inwestycje zagraniczne w Polsce, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2006.
  3. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2005 roku, GUS, Warszawa 2006.
  4. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2006 roku, GUS, Warszawa 2007.
  5. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 roku, GUS, Warszawa 2008.
  6. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2008 roku, GUS, Warszawa 2009.
  7. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2009 roku, GUS, Warszawa 2010.
  8. Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, SGH, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu