BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lis Rafał
Tytuł
Hugo Kołłątaj i Adam W. Rzewuski : wokół problemu opozycji intelektualno-politycznych w piśmiennictwie Sejmu Czteroletniego
Źródło
Horyzonty Polityki, 2010, vol. 1, nr 1, s. 289-315
Tytuł własny numeru
Polityczna natura człowieka
Słowa kluczowe
Historia myśli politycznej, Sytuacja społeczno-polityczna, Przegląd literatury
History of political thought, Social and political conditions, Literature review
Kołłątaj Hugo, Rzewuski Adam W.
Abstrakt
Trudno przecenić znaczenie debaty publicznej w okresie Sejmu Czteroletniego dla charakterystyki ostatnich lat dawnej Rzeczpospolitej.To szczególne i bezprecedensowe doświadczenie polityczne i intelektualne, angażujące publicznie niezliczoną ilość głosów obywatelskich, ujawniło bowiem z wyjątkową gwałtownością podstawowe właściwości i napięcia przedrozbiorowej polityczności polskiej, przeżywającej wówczas największy, wymuszony przecież formułą nieustannej debaty wielkosejmowej, okres rozwoju. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Grześkowiak-Krwawicz, O formę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2000, s. 15n, 19n.
 2. A.W. Rzewuski, Adama Wawrzyńca Rzewuskiego program naprawy Rzeczypospolitej, [w:] A.W. Rzewuski, O formie rządu republikańskiego, Ośrodek Myśli Politycznej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, s. VIII-XXVII
 3. J.M. Kelly, Historia zachodniej teorii prawa, red. tłum. B. Szlachta, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, s. 250n, 252n, 286n, 295n
 4. Z. Rau, Liberalizm, [w:] Doktryny polityczne i prawne XIX i XX wieku, red. K. Chojnicka, W. Kozub-Ciembroniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 13-14
 5. K. Haakonsen, s. Republikanizin, [w:] Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red. E. Goodin, P. Pettit, przekł. C. Ciesielski, M. Poręba, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1998, s. 727
 6. K. Opałek, Prawo natury u polskich fizjokratów, Książka i Wiedza, Warszawa 1953, s. 64-65, 74-75
 7. B. Leśnodorski, wstęp do H. Kołłątaj, Listy anonima i prawo polityczne narodu polskiego, oprac. B. Leśnodorski, H. Wereszycka, PWN, Warszawa 1954, s. 79n
 8. E. Rostworowski, W sprawie Konstytucji Ekonomicznej 1791 r. (na marginesie książki Jana Dihma), "Przegląd Historyczny" t. 51, z. 4, s. 748n
 9. M. Szyjkowski, Myśl Jana Jakóba Rousseau w Polsce XVIII wieku, Akademia Umiejętności, Kraków 1913, s. 147-156
 10. J.J. Rousseau, Uwagi o rządzie polskim, [w:] tenże, Umowa społeczna oraz Uwagi o rządzie polskim [i inne pisma], przekł. B. Baczko et al., oprac., wstęp i przypisy B. Baczko, PWN, Warszawa 1966, s. 199-200, 227, 235-236, 252n, 272-273,298
 11. E. Rostworowski, Legendy i fakty XVIII w., PWN, Warszawac1963, s. 266-464.
 12. H. Kołłątaj, Do Stanisława Małachowskiego anonima listów kilka, [w:] H. Kołłątaj, Wybór pism politycznych, oprac. B. Leśnodorski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1951
 13. A. Rzewuski, Głos w stanach zgromadzonych dnia 31 października 1791 roku miany
 14. Kopia listu senatora litewskiego do przyjaciela w Warszawie mieszkającego, [w:] Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego, 1.1, oprac. J. Woliński, J. Michaliski, E. Rostworowski, Instytut Historyczny PAN, Wrocław 1955, s. 562
 15. J. Michalski, Rousseau i sarmacki republikanizm, Warszawa 1977, s. 107
 16. J. Łukowski, Recasting Utopia: Rousseau, Montesquieu and the Polish Constitution of 3 May 1791, "The Historical Journal" vol. 37, no. 1 (1994), s. 71.
 17. A. Walicki, Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2000, s. 34-42
 18. R. Lis, Wojciech Turski przeciw sukcesji tronu. Próba ponownego odczytania myśli republikańskiej z okresu Sejmu Czteroletniego [tytuł roboczy]
 19. A. Grześkowiak-Krwawicz, Obce wzory ustrojowe w dyskusjach publicystycznych Sejmu Czteroletniego, [w:] Sejm Czteroletni i jego tradycje, red. J. Kowecki, PWN, Warszawa 1991, s. 85-86.
 20. J. Michalski, Z problematyki republikańskiego nurtu w polskiej reformatorskiej myśli politycznej w XVIII wieku, "Kwartalnik Historyczny" R. XC, 1983, nr 1, s. 335-337
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu