BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zdonek Dariusz (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
Problems with the Assessment of Web Accessibility of Public Administration Offices
Problemy oceny dostępności stron internetowych instytucji administracji publicznej
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 117, s. 143-155, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Creativity support systems, methods, and applications
Słowa kluczowe
e-administracja, Administracja publiczna, Witryny internetowe
e-government, Public administration, Internet websites
Uwagi
summ.
Abstrakt
Instytucje użytku publicznego i przedsiębiorstwa komercyjne w różnym stopniu wykorzystują Internet w swojej działalności. Jedne angażują się w to medium w stopniu minimalnym, a inne przeznaczają na promocję w nim ogromne ilości środków finansowych. Najbardziej popularną formą wykorzystania Sieci jest stworzenie własnej witryny internetowej. Niezależnie od przeznaczenia danej witryny internetowej powinna ona być ładna, funkcjonalna i dostępna. Dokonanie obiektywnej oceny witryn internetowych instytucji administracji publicznej, a w szczególności stron WWW urzędów miejskich pod względem tych trzech kryteriów nie jest proste. Wyraźne niedostatki odczuwalne są zwłaszcza w kwestii dostępności stron WWW. Dlatego celem artykułu stała się analiza metod i problemów oceny stron internetowych pod względem dostępności. W pierwszej części artykułu skupiono się na przybliżeniu pojęcia dostępności stron internetowych i jej znaczeniu dla osób niepełnosprawnych. Poruszono również aspekty prawne obowiązujące w Polsce i na świecie w obszarze dostępności e-usług. Określono kryteria wpływające na dostępność według obowiązującego na świecie standardu WCAG 2.0. W drugiej części artykułu przeprowadzono ocenę dostępności stron internetowych urzędów miejskich zrzeszonych w Górnośląskim Związku Metropolitarnym. Badaniu poddano strony internetowe 14 urzędów miast. Wykorzystano własną punktową metodę oceny dostępności stron internetowych urzędów miejskich. Metoda ta była 4-etapowa i w jej skład wchodziły: analiza validatorem online XHTML Markup Validation Service, analiza validatorem dostępności TotalValidator 6.12, analiza validatorem dostępności Fujitsu Web Accessibility Inspector 5.11, analiza występowania wybranych rozwiązań technicznych poprawiających dostępność według zaleceń WCAG 2.0. Na podstawie dokonanej analizy oraz przeprowadzonych badań przedstawiono we wnioskach najważniejsze problemy związane z wiarygodną i rzetelną oceną dostępności stron internetowych instytucji administracji publicznej. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the research was to select the best websites meeting the requirements of web accessibility and analyse various methods and tools for the examination of accessibility of the websites of public administration offices. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielarz W.: Metodyczne problemy oceny witryn bankowości elektronicznej. In: SWO 2008. Eds. H. Sroka, T. Porębska-Miąc. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
 2. Fundacja Widzialni - The Tourist Portal Ranking, http://widzialni.eu/index.php ?p=sd&id=62&action=show (15.06.2011).
 3. Institutions Organising Competitions for the Best Polish Website: http://www.polskiinternet.org.pl, http://www.webstarfestival.pl (16.06.2012).
 4. Janmedia. Documentary about the blind using the Internet, http://www.janmedia.pl/ publikacje/film_dokumentalny_dostepnosc.xml (27.05.2011).
 5. JAWS, http://www.freedomscientific.com/products/fs/jaws-product-page.asp (1.06.2011).
 6. Karwatka T., Kępski T., Wartecki D.: Podsumowanie badania dostępności serwisów internetowych najpopularniejszych partii politycznych. Janmedia, Wrocław 2007.
 7. Nielsen J.: Funkcjonalność stron WWW: 50 witryn bez sekretów. Helion, Gliwice 2006.
 8. Pearrow M.: Funkcjonalność stron internetowych. Helion, Gliwice 2002.
 9. The Regulation of the Council of Ministers on 12th April 2012 on the National Interoperationality Framework (16.05.2012).
 10. Saaty T.: Fundamentals of the Analytic Network Process. ISAHP, Kobe, nr 8, 1999.
 11. Section 508 Homepage: Electronic and Information. http://www.accessboard. gov/508.htm (20.05.2011).
 12. Theofanos M.F., Redish J.: Guidelines for Accessible and Usable Web Sites: Observing Users Who Work With Screen Readers. "Interactions" November- December 2003, Vol. X, Iss. 6.
 13. Waglowski P.: Dostępność stron internetowych administracji publicznej i droga sądowa jej oceny w Kanadzie, http://prawo.vagla.pl/node/9326 (11.01.2011).
 14. Wiśniewski K., Błaszczak A., Błaszczyk, Wróblewski M.: Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób niewidomych, Warszawa 2010.
 15. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, http://www.w3.org/ TR/WCAG20 (24.05.2011).
 16. Wikipedia: Web accessibility, http://pl.wikipedia.org (20.05.2011).
 17. Windows Eyes, http://www.gwmicro.com/window-eyes (1.06.2011).
 18. Validator: Total Validator, http://www.totalvalidator.com (16.6.2011).
 19. Validator: Web Accessibility Inspector, http://www.fujitsu.com/global /accessibility/assistance/wi/download.html (16.6.2011).
 20. Validator: W3C Markup Validator, http://validator.w3.org (16.06.2011).
 21. Zdonek D., Zdonek I.: Ocena stron internetowych gmin uzdrowiskowych. In: Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej. Ed. A. Szromek. Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2010, pp. 133-147.
 22. Zeldman J.: Projektowanie serwisów WWW. Helion, Gliwice 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu