BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzeziński Cezary (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Procesy suburbanizacji obszarów podmiejskich na przykładzie gmin powiatu pabianickiego : zmiany przestrzenne
The Processes of Suburbanisation of Suburbian Areas on the Example of the Communities of Pabianice Poviat : Spatial Changes
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2010, t. 245, s. 169-177, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Metropolia i jej region
Słowa kluczowe
Urbanizacja, Procesy demograficzne, Obszar metropolitalny, Zarządzanie miastem
Urbanisation, Demographic process, Metropolitan area, City management
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Powiat pabianicki
Abstrakt
Powiat pabianicki, wchodzący w skład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, obejmuje miasto Pabianice, miasto Konstantynów Łódzki oraz gminy: Pabianice, Ksawerów, Lutomiersk, Dobroń i Dłutów. Liczy 118,8 tys. mieszkańców i zajmuje powierzchnie 492 km2. Siedzibą starostwa są Pabianice liczące 69 tys. mieszkańców. W celu zbadania skali i kierunków procesów suburbanizacji w powiecie pabianickim poddano analizie dane z okresu ostatnich 10 lat, tj. od roku 1999 do 2008. (fragment tekstu)

The processes of suburbanization are taking place more and more intensively around polish agglomerations. The dynamics and range of this phenomenon force close observation of the processes, as they bring about a lot of negative consequences. The poviat of Pabianice, bordering with Łódź and connected with it with important national roads and featuring attractive natural environment, is especially threatened with negative results of the process of urban sprawl. To research into the range of this process, there have been analyzed, the amount of agricultural land excluded from farming, the changes in the amount of grounds covered by arable lands and forest produce, dwelling and industrial areas and the number of building permits in the communities of the poviat. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kamieniecki K., 2002, Rozprzestrzenianie się miast - współczesny problem niezależnie od kontroli zjawiska, [w:] Kamieniecki K. (red.), Raport. Miasto za miastem, 3, Instytut Rozwoju na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
  2. Kozłowski S. (red), 2006, Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, KUL im. Jana Pawła II, Komitet "Człowiek i środowisko" przy Prezydium PAN, Białystok-Lublin-Warszawa
  3. Lisowski A., Grochowski M., 2008, Procesy suburbanizacji, uwarunkowania, formy i konsekwencje, [w:] Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033, t. 1, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  4. Lorens P. (red.), 2005, Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty, 7, Urbanista, Warszawa.
  5. Sławiński T., Denis M., 2008, Rozlewanie się zabudowy w świetle zmian ustawodawstwa z 1994 i 2003 roku, [w:] Anusz S. (red.), Planowanie przestrzenne w Polsce po wprowadzeniu ustroju samorządowego. Diagnoza stanu i nowe propozycje, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.
  6. Urban sprawl in Europe. The ignored challenge, 2006, EEA Report, No. 10/2006, EEA, Copenhagen.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/534
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu