BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żytniewski Mariusz (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Interoperability of Ubiquitous Systems with the Use of Software Agents
Interoperacyjność systemów wszechobecnych z zastosowaniem agentów programowych
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 117, s. 157-165, rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Creativity support systems, methods, and applications
Słowa kluczowe
Symulacja wieloagentowa, Systemy multiagentowe, Systemy informatyczne, Modelowanie procesów biznesowych
Multi-agent based simulation, Multi-agent system, Computer system, Business Process Modeling
Uwagi
summ.
Abstrakt
Potrzeba rozwoju systemów informatycznych w zakresie urządzeń otaczających człowieka w życiu codziennym, prowadzi do konieczności tworzenia oprogramowania, które posiadałoby cechy wykraczające poza te, jakie można spotkać w obecnie budowanych rozwiązaniach. Jadąc samochodem, używając urządzeń gospodarstwa domowego, komunikując się za pomocą urządzeń mobilnych, dokonujemy wyborów, które określają nasze preferencje. Brak zintegrowania stosowanych urządzeń powoduje, iż nie odczuwamy konsekwencji podejmowanych decyzji w zakresie możliwości zbierania przez nie informacji na nasz temat. W konsekwencji rozwiązania te będą dysponować możliwością zbierania informacji na temat podejmowanych działań przez użytkownika oraz wspierać profilowanie jego zachowań. Aby było to możliwe, konieczne jest opracowanie rozwiązań, które zapewnią możliwość z jednej strony interoperacyjności różnych technologii, a z drugiej będą posiadać mechanizmy sztucznej inteligencji, pozwalające na autonomiczne przetwarzanie posiadanej wiedzy. Rozwiązaniami takimi mogą stać się agenci programowi znajdujący swoje zastosowanie w koncepcji przetwarzania wszechobecnego. Jednym z nurtów rozwoju technologii agentowych jest podejście procesowe, pozwalające na modelowanie procesów zachodzących w systemach wieloagentowych. Dzięki temu podejściu możliwe staje się łatwiejsze definiowanie scenariuszy biznesowych dla zastosowania tych rozwiązań oraz określenie pożądanych stanów systemu, także w kontekście wykorzystania ich w systemach wszechobecnych. Celem niniejszego artykułu jest analiza możliwości zastosowania agentów programowych w budowie systemów wszechobecnych. W tym celu w punkcie pierwszym ukazano elementy teoretyczne dotyczące rozwoju systemów wszechobecnych. W punkcie drugim wskazano koncepcje technologii agentowych, dotyczące problematyki ich zastosowania w systemach wszechobecnych oraz interoperacyjności. Punkt trzeci ukazuje przegląd rozwiązań informatycznych wspierających budowę procesowo zorientowanych systemów wieloagentowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper, to analyze the possibilities of using software agents in the construction of ubiquitous systems. The first section deals with theoretical issues concerning the development of ubiquitous systems. The second section presents concepts of agent technologies relating to their application in ubiquitous systems and interoperability. The third section contains a review of IT solutions supporting the construction of multi-agent systems process approach. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Caire G., Gotta D., Banzi M.: WADE: A Software Platform to Develop Mission Critical Applications Exploiting Agents and Workflows, AAMAS 2008.
 2. Chunlin L., Layuan L.: An Agent-Oriented and Service-Oriented Environment for Deploying Dynamic Distributed Systems. Computer Standards & Interfaces - XML Diffusion: Transfer and Differentiation 2002.
 3. Cervenka R, Trencansky I, Calisti M.: Modeling Social Aspects of Multiagent Systems: The AML Approach. In: The Fourth International Joint Conference on Autonomous Agents & Multi Agent Systems (AAMAS 05). Eds. J.P. Muller, F. Zambonelli. Workshop 7: Agent-Oriented Software Engineering (AOSE): Agent-Oriented Software Engineering VI: 6th International Workshop, AOSE 2005: pp. 85-96.
 4. Dickinson I., Wooldridge M.: Agents are not (just) web services: investigating bdi agents and web services, http://www.hpl.hp.com/techreports/ 2005/HPL-2005-123.pdf [2012-05-01].
 5. Greenwood D.: JADE Web Service Integration Gateway (WSIG). AAMAS 2005.
 6. Küster T., Lützenberger M., Heßler A., Hirsch B.: Integrating "Process Modelling into Multi-Agent System Engineering". In: M. Huhns, R. Kowalczyk, Z. Maamar, R. Unland and B. Vo: Proceedings of the 5th Workshop of Service-Oriented Computing: Agents, Semantics, and Engineering (SOCASE), 2010.
 7. Küster T., Heßler A.: Towards Transformations from BPMN to Heterogeneous Systems". In: BPM2008 Workshop Proceedings. Eds. M. Mecella, J. Yang, 2008.
 8. Li Guo: B2B Collaboration through Web Services-Based Multi-Agent System. "Service Oriented Computing and Applications" 2010, Vol. 4, No. 2, pp. 137-153.
 9. Quitadamo R., Zambonelli F.: Autonomic Communication Services: A New Challenge for Software Agents, Autonomous Agents and Multi-Agent Systems. Kluwer Academic Publishers Hingham, MA, USA, 2008.
 10. Stanek S., Zadora P., Żytniewski M., Kowal R.: Systemy wszechobecne i technologie agentowe. In: R. Knosala: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012.
 11. Weiser M.: The Computer for the 21st Century. SIGMOBILE Mob.Comput. Commun. Rev. 1999, 3(3), p. 3-11.
 12. Zinnikus I., Benguria G., Elvester B., Fischer K., Vayssire J.: A Model Driven Approach to Agent-Based Service-Oriented Architectures. In: Multiagent System Technologies Lecture Notes in Computer Science. Eds. K. Fischer, I.J. Timm, E. Andr´e, N. Zhong, Springer 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu