BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bober Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Ryzyko gospodarcze w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw
Economic Risk in the Process of Restructuring of Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 615-628, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko gospodarcze, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Bankructwo
Economic exposure, Restructuring of enterprises, Bankruptcy
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem opracowania było przybliżenie zagadnień dotyczących restrukturyzacji przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem związanego z tym ryzyka gospodarczego. W następnej kolejności rozważania teoretyczne zostały zilustrowane przykładem empirycznym. (abstrakt oryginalny)

Purpose of the study was to present the issues relating to the restructuring of the enterprise with particular reference to the associated economic risks. Next, the theoretical considerations are illustrated by empirical examples. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bereziński M., Uwagi na temat ryzyka Gospodarczego, Pal. 1968, Nr 3.
 2. Dorozik L., Geneza przyczyn i konieczności prowadzenia restrukturyzacji, /w:/ Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw, red. Dorozik L., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 3. Dorozik L., Konieczność restrukturyzacji. Aspekty ekonomiczne, społeczne, prawne i techniczne /w:/ Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 4. Dorozik L., Konieczność restrukturyzacji. Aspekty ekonomiczne, społeczne, prawne i techniczne /w:/ Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 5. Ghyczy T, Oetinger B., Bassword Ch., Clausewitz o strategii, PWE, Warszawa 2002.
 6. Górka K., Rola postępowania upadłościowego w restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw /w:/ Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 7. Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej Zh, "Rachunkowość" 2001, nr 5.
 8. Kaczmarek T., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym, ODiDK, Gdańsk 2001.
 9. Kaczmarek T., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym, ODiDK, Gdańsk 2001.
 10. Nahotko S., Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.
 11. Niedziółka P., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku, DIFIN, Warszawa 2002.
 12. Podstawy ubezpieczeń, red.: Monkiewicz I., Poltext, Warszawa 2000.
 13. Popławski H., Dopuszczalne ryzyko gospodarcze w przedsiębiorstwie, Warszawa 1970.
 14. Popławski H., Zagrożenie ryzyka z punktu widzenia odpowiedzialności karnej, Pal. 1968, Nr 2.
 15. Pritchard C., Zarządzanie ryzykiem w projektach, WIG-PRESS, Warszawa 2002.
 16. Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
 17. Tłuchowski W., Podstawy restrukturyzacji przedsiębiorstwa /w:/ Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstw, red. Sobolewski H., Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 18. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Dz.U. 2003, nr 60 ,poz. 535 z póź.zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu