BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wartini-Twardowska Jolanta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Twardowski Zbigniew (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Doradztwo finansowe w Polsce. Niezależność i obiektywizm czy komercyjne pośrednictwo?
An Early Warning System in Monitoring Deyiations in Consolidated Financial Data of a Capital Group
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 305-322, Rys., tab., bibliogr. poz. 11
Słowa kluczowe
Grupa kapitałowa, Finanse, Sprawozdawczość
Capital group, Finance, Reporting
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule poruszono zagadnienia budowy systemu wczesnego ostrzegania w zarządzaniu operacyjnym grupą kapitałową. Przedstawiono propozycję zakresu pozyskiwania danych z jednostek zależnych oraz procedur analizy odchyleń. Szczególny nacisk położono na proces szybkiej konsolidacji danych finansowych dla potrzeb możliwie wczesnej identyfikacji ewentualnych zagrożeń w realizacji celów operacyjnych grupy. W podsumowaniu oceniono słabe oraz mocne strony proponowanego podejścia, (abstrakt oryginalny)

In an article it is mentioned the issue of building early warning systems to support opera-tions management in holdings/capital groups. A proposal has been put forth for collecting data from subsidiary companies and analyzing deviations. The article emphasizes a problem of consolidating financial data fast to early identify threats in realization holding goals. In the conciusion strengths and weaknesses of the proposed approach have been summarized. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Caragata P.J.: Business Early Warning Systems. A guide for Managers Executives and lnvestors. Wellington BUTTERWORTHS 1999.
 2. Falkiewicz W.: Systemy informowania kierownictwa. Zasady budowy, aspekty semantyczne, PWE, Warszawa 1978.
 3. Kasperska E.: Symulacja zmian strukturalnych w modelach SD a proces uczenia się (w) organizacji. Prace Naukowe Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej nr 77, Wrocław 2005.
 4. Mailach G.E.: Understanding Decision Support Systems and Expert Systems, IRWIN The McGraw-Hill Comp. Inc. US, 1994.
 5. Marakas M.G.: Decision Support Systems in the 21th Century. Prentice Hall, Pearson Education Inc. Upper Sadle River, New Jersey 2003.
 6. Penc J.: Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie. Wydawnictwo Placet, Warszawa 1994.
 7. Ruhnke K.; Konzernbuchfuhrung, IDW-Verlag, Dusseldorf 1995.
 8. Twardowski Z., Stanek S.: W poszukiwaniu źródeł przewagi, "Computerworld Polska" nr 46/879, raport specjalny Systemy ERP/BI, grudzień 2009.
 9. Twardowski Z.: Model inteligentnego systemu wczesnego ostrzegania w bankowej ocenie ryzyka kredytobiorcy. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2000.
 10. Wartini-Twardowska J., Twardowski Z.:"Systemowe ujęcie procedur monitorowania wartości w zarządzaniu strategicznym złożoną organizacją gospodarczą, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 11. YoUmuth H.J.: Controlling: planowanie, kontrola, zarządzanie. Wydawnictwo Placet, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu