BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepkowska-Flis Agnieszka (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
The Influence of Foreign Direct Investments on Productivity in the Host Country - Spillover Effects
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007, nr 95, s. 42-58, rys., tab., bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Globalizacja gospodarki, Rynki lokalne, Kapitał zagraniczny, Rozwój gospodarczy
Foreign investment, Direct investments, Economic globalization, Local markets, Foreign capital, Economic development
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aitken B.J., Harrison A.E., Do Domestic Firms Benefit from Direct Foreign Investment? Evidence from Venezuela, "American Economic Review" no. 2, 1996
 2. Aitken B.J., Harrison A.E., Does Proximity to Foreign Firms Induce Technology Spillovers?, PRD Working Paper, World Bank, 1993
 3. Altomonte C., Pennings E., Testing for Marginal Spillovers from Foreign Direct Investment, Tinbergen Institute Discussion Paper, October 27, 2005
 4. Barrel R., Pain N., Foreign Direct Investment, Technological Change, and Economic Growth within Europe, "The Economic Journal" no. 107, 1997
 5. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000
 6. Blomstrom M., Kokko A., Human Capital and Inward FDI, CEPR Discussion Papers, 2003, no. 3762
 7. Blomstrom M., Kokko A., Multinational Corporations and Spillovers, "Journal of Economic Surveys" 1998, vol. 12
 8. Blomstrom M., Kokko A., The Economics of Foreign Direct Investment Incentives, NBER Working Paper Series, February 2003, no. 9489
 9. Caves R.E., Multinational Firms, Competition, and Productivity in Host-Country Markets, "Economica" vol. 41, 1974
 10. Cohen W.M., Levinthal D.A., Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation, "Administrative Science Quarterly" 1990, no. 35
 11. Cohen W.M., Levinthal D.A., Innovation and Learning: The Two Faces of R&D, "The Economic Journal" September 1989, no. 99
 12. Czerwieniec E., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych, Zeszyty Naukowe no. 105, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1990
 13. Desmet K., Rojas J., Foreign Direct Investment and Spillovers: Gradualism May Be Better, Universidad Carlos III De Madrid, Working Papers, Economic Series 01, January 2004
 14. Dimelis S.P., Spillovers from Foreign Direct Investment and Firm Growth: Technological, Financial and Market Structure Effects, "The Economic of Business" vol. 12, no. 1, February 2005
 15. Dimelis S., Louri H., Foreign Direct Investment and Technology Spillovers: Which Firms Really Benefit?, "Review of World Economics" 140(2), 2004
 16. Dunning J.H., Studies in International Investment, George Allen & Unwin Ltd., London, 1970
 17. Findlay R., Relative Backwardness, Direct Foreign Investment, and the Transfer of Technology: A Simple Dynamic Model, "Quarterly Journal of Economics" vol. 92, 1978
 18. Gera S., Gu W., Lee F.C., Foreign Direct Investment and Productivity Growth: The Canadian Host - Country Experience, Industry Canada Research Publications Program, Working Paper, no. 30, April 1999
 19. Glass A., Saggi K., International Technology Transfer and the Technology Gap, "Journal of Development Economics" vol. 55, 1998
 20. Gorg H., Greenaway D., Much Ado About Nothing? Do Domestic Firms Really Benefit from Foreign Direct Investment?, IZA DP, no. 944, November 2003
 21. Gorg H., Strobl E., Spillovers From Foreign Firms Through Worker Mobility: An Empirical Investigation, IZA DP, no. 591, October 2002
 22. Grima S., Gorg H., Foreign Direct Investment, Spillovers and Absorptive Capacity: Evidence from Quantile Regressions, IIIS Discussion Paper, July no. 1, 2003
 23. Haddad M., Harrison A., Are There Positive Spillovers from Direct Foreign Investment? Evidence Panel Data for Morocco, "Journal of Development Economics" no. 42, 1993
 24. Harris R., Robinson C., Productivity Spillovers to Domestic Plants from Foreign Direct Investment: Evidence from UK Manufacturing, 1974-1995, Royal Economic Society Annual Conference 2002, no. 96
 25. Karaszewski W., Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1990-1999, UMK, Toruń, 2001
 26. Karpaty P., Lundberg L., Foreign Direct Investment and Productivity Spillovers in Swedish Manufacturing, Working Paper Series, no. 2, Orebro University, Sweden, 2004
 27. Kokko A., Tansinis R., Zeman M.C., Local Technological Capability and Productivity Spillovers from FDI in the Uruguayan Manufacturing Sector, "Journal of Development Studies" vol. 32, 1996
 28. Kokko A., Technology, Market Characteristics, and Spillovers, "Journal of Development Economics" no. 43, 1994
 29. Krugman P., A Model of Innovation Technology Transfer and The World Distribution of Income, "Journal of Political Economy" 87(2), 1979
 30. Kuzel M., Zarządzanie wiedzą w korporacjach transnarodowych a procesy dyfuzji wiedzy i umiejętności, in: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, ed. W. Karaszewski, Wyd. UMK, Toruń 2005
 31. McManus The Theory of the International Firm, in: The Multinational Firm and The National State, ed. G. Paquet, Collie-Macmillian, Toronto 1997
 32. Nowara W., Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na transfer technologii do kraju goszczącego, in: Teoretyczne i empiryczne aspekty współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych, ed. T. Rynarzewski, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001
 33. Oziewicz E., Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wybrane elementy gospodarki kraju goszczącego, in: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, ed. W. Karaszewski, Wyd. UMK, Toruń 2003
 34. Rambaldi A.N., Ki Tang K., Measuring Spillovers from Alternative Form of Foreign Investment, School of Economics, University of Queensland, Australia, March 2004
 35. Raport roczny NBP, Warszawa 2000
 36. Romer P.M., Ideas Gaps and Object Gaps in Economic Development, "Journal of Monetary Economics" vol. 32, no. 1, 1993
 37. Sabrinova Peter K., Svejnar J., Terrell K., Distance to the Efficiency Frontier and FDI Spillovers, IZA DP, no. 1332, October 2004
 38. Saggi K., Trade, Foreign Direct Investment, and International Technology Transfer, Policy Research Working Paper, May 2000, no. 2349
 39. Schoors K., van der Tol B., Foreign Direct Investment Spillovers Within and Between Sectors: Evidence from Hungarian Data, Universiteit Gent, Working Paper no. 157, October 2002
 40. Sikorski J., Korporacje międzynarodowe we współczesnej światowej gospodarce kapitalistycznej, SGPiS, Warszawa 1981
 41. Smarzynska-Javorcik B., Does Foreign Direct Investment Increase the Productivity of Domestic Firms? In Search of Spillovers through Backward Linkages, World Bank Policy Research Working Paper 2923, October 2002
 42. Torlak E., Foreign Direct Investment, Technology Transfer and Productivity Growth in Transition Countries. Empirical Evidence from Panel Data, CeGE - Discussion Paper, June 2004
 43. Vahter P., The Effect of FDI on Labour Productivity: An Overview of an Empirical Study of Estonia and Slovenia, TUTWPE, no. 123, 2004
 44. Walz U., Innovation, Foreign Direct Investment and Growth, "Economica" February 1997
 45. Wang W.T., Foreign Direct Investment, Spillovers and Catching Up - The Case of Taiwan, CIER Economic Monograph Series, no. 39, June 1998
 46. Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w warunkach stowarzyszenia i przyszłego członkostwa w WE, Biała księga Polska - Unia Europejska, Warszawa 1993, www.unctad.org
 47. Zorska A., Globalizacja i regionalizacja a ekspansja KMN na świecie i w Polsce, in: Korporacje międzynarodowe w Polsce, ed. A. Zorska, Difin, Warszawa 2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu