BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozina Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Analiza due diligence w planowaniu negocjacji przejęć
Due Diligence Analysis in Acquisitions Negotiations Planning
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 651-662, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Analiza due diligence, Negocjacje, Negocjacje gospodarcze, Fuzje i przejęcia
Due diligence analysis, Negotiations, Economic negotiations, Mergers and acquisitions
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie miejsca i znaczenia analizy due diligence w procesie planowania negocjacji dotyczących przejęć przedsiębiorstw. Najpierw przedstawiono zakres i specyficzne cechy tego rodzaju negocjacji. Z kolei scharakteryzowano proces planowania negocjacji gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy przednegocjacyjnej. Następnie zaprezentowano interpretację analizy due diligence jako narzędzia planowania negocjacji. Wreszcie omówiono zakres tej metody, uwzględniając jej kluczowe wymiary: organizacyjny, prawny, społeczny, techniczny, ekonomiczno-finansowy i marketingowy. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to describe the place and importance of due diligence analysis within planning process of negotiatins concerning business acquisitions. Firstly, the scope and features of such negotiations were discussed. Secondly, the process of business negotiations planning was characterised, paying particulat attention to prenegotiation analysis. Then the definition of due dilligence analysis as a negotiations planning tool was presented. Finally, the scope of that method was described, including its key dimensions, i.e. organizational, legal, social, technical, financial and marketing ones. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chwistecka-Dudek H., Fuzje i przejęcia - faza negocjacyjna, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 7-8.
 2. Copeland T., Coller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości przedsiębiorstw, WIG Press, Warszawa 1997.
 3. Fołtyn W., Analiza due diligence w integracji przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2005.
 4. Frąckowiak W., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1998.
 5. Freund J.C., Merger Negotiations, [w:] M.L. Rock (red.), The Mergers & Acquisitions Handbook, McGraw Hill, New York 1994.
 6. Gole W.J., Hilger P.J., Due Diligence, John Wiley & Sons, New York 2009.
 7. Johnson H., Fuzje i przejęcia. Narzędzie podejmowania decyzji strategicznych, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2000.
 8. Kozina A., Metodyka analizy przednegocjacyjnej, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty finansowe, informacyjno-komunikacyjne i operacyjne, red. naukowa H. Howaniec, W. Waszkielewicz, Wydawnictwo Akademii Techniczno- Humanistycznej, Bielsko Biała 2008.
 9. Kozina A., Metodyka planowania negocjacji w przedsiębiorstwie, [w:] Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, red. naukowa J. Stankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008.
 10. Kozina A., Negocjacje w procesach fuzji i przejęć, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2004, nr 3-4.
 11. Lewandowski M. (i inni), Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, WIG-Press, Warszawa 2001.
 12. Lewicki R.J., Saunders D.M., Barry B., Minton J.W., Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 13. Mesjasz C., Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 14. Negocjacje. Harvard Business Essentials, MT Biznes Ltd., Konstancin-Jeziorna 2003.
 15. Rządca R., Negocjacje w interesach, PWE, Warszawa 2003.
 16. Scharf C.A., Shea E.E., Beck G.C., Acquisitions, Mergers, Sales, Buyouts & Takeovers: Handook with Forms, Prentice Hall, New Jersey 1991.
 17. Spedding L., Due Diligence Handbook. Corporate Governance, Risk Management & Business Planning, Elsevier, Amsterdam 2008.
 18. Sudarsanam S., Fuzje i przejęcia, WIG-Press, Warszawa 1998.
 19. Szczepankowski P.J., Fuzje i przejęcia. Techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania, PWN, Warszawa 2000.
 20. Wrzesiński M., Fuzje i przejęcia. Wykup lewarowany (LBO) i menedżerski (MBO). Uwarunkowania rozwoju w Polsce, K.E. Liber, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu