BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chojnacka Ewa (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Czynniki wpływające na poziom zadłużenia - wyniki badania opinii osób odpowiedzialnych za finanse w publicznych spółkach akcyjnych
Determinants of Firm's Debt Leyel - A Suryey of Companies Listed on Warsaw Stock Exchange
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 347-355, Rys., bibliogr. poz. 4
Słowa kluczowe
Zadłużenie, Zadłużenie przedsiębiorstwa
Indebtedness, Company indebtedness
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie wyników przeprowadzonych badań ankietowych, skierowanych do osób odpowiedzialnych za finanse w publicznych spółkach akcyjnych w Polsce. Badanie to miało na celu rozpoznanie, jakie są w ich opinii najważniejsze czynniki determinujące strukturę kapitału oraz skonfrontowanie uzyskanych wyników z prezentowanymi w literaturze przedmiotu teoriami struktury kapitału. Za najbardziej istotny czynnik badani uznali elastyczność finansową, co jest zgodne z teorią hierarchii źródeł finansowania, ponieważ pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie na mniej korzystny kapitał zewnętrzny. W odniesieniu do teorii substytucji respondenci potwierdzili, iż duże znaczenie mają koszty trudności finansowych, a także zmienność zysków i przepływów pieniężnych.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the results of survey on determinants of firm's debt level. The managers responsible for financial decisions in companies listed on WSE were asked to indicate the most important factors that affect firm's debt policy. The most important factor is financial flex-ibility which supports pecking order theory but it is not driven by asymmetric Information problem. Pecking order theory is also supported by the factor, that debt is issued when recent profits (internal funds) are not sufficient to fund activities. The second important is the volatility of company's earn-ings and cash flow which supports trade-off theory.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Bancel F., Mittoo U.R.: Cross-Country determinants of Capital Structure Choice: A Survey of European Firms, "Financial Management" 2004, nr 4.
  2. Brounen D., de Jong A., Koedijk K.: Capital structurepolicies in Europę: Survey Evidence, "Journal of Banking&Finance" 2006, nr 30.
  3. Graham J.R., Harvey C.R.: The theory andpractice of corporate finance: Evidence from the field, "Journal of Financial Economisc" 2001, nr 61.
  4. Modigliani R, Miller M.H.: Tłie Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, "American Economic Review" 1958, nr 48.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu