BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewski Mirosław (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Modele zarządzania środkami pieniężnymi
Models of Cash Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 383-395, Rys., bibliogr. poz. 18
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Pieniądz
Management, Money
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Zarządzanie gotówką wiąże się z problemem kosztów jej utrzymywania lub jej braku. Ważne więc jest określenie optymalnego poziomu posiadanej gotówki oraz wskaźników badających stopień jej produktywności. Ważnym aspektem jest określenie kosztu uzyskania gotówki, uzależnionego od sprzedaży wyrobów i usług oraz windykacji należności. Istotne w zarządzaniu gotówką przez menedżerów jest zarządzanie zobowiązaniami. Wiąże się to z prowadzeniem negocjacji między kontrahentami oraz łączeniem terminów płatności z wielkością posiadanej gotów ki i terminami wykupu papierów wartościowych. (abstrakt oryginalny)

Cash management involves the problem of the cost of its maintenance or lack thereof. So it is important to determine the optimal level of its cash and indicators for investigating the degree of productivity. An important aspect is to determine the cost of obtaining cash from the sale of dependent products and services and debt recovery. Important in the management of cash by managers is the management of liabilities. This entails conducting negotiations between contractors and combining payment terms with the size of its existing cash and securities redemption dates. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. L. Bednarski, T. Waśniewski, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 2. Baumol W.I.: The transactions demand for cash; an inventory theoretic approach, Qarterly Journal ofEconomic 11/1952.
 3. Bień W.: Rynek finansowy, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1995.
 4. Brigham E.F.: Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996, tom 3.
 5. Czekaj J., Owsiak S.: Finansowy mechanizm alokacji zasobów w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 1992.
 6. Duraj J.: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 1996.
 7. Gajdka J" Wolińska E.: Zarządzanie finansowe, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 8. Hough H.: Zarządzanie finansami. Wydawnictwo Merbig, Warszawa 1991.
 9. Krajewski M.: Budowa projektu promocji wyrobu. Marketing i Rynek 1998, nr 12.
 10. Krajewski M.: Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach, ODDK, Gdańsk 2008.
 11. Miller M.M., Orr D.: A model of the demand for money by Firms, "Quarterly Journal of Economic", August 1996.
 12. Petty J.W., Kcown A.J., Scott D.F., Martin J.D.: Basicfinancial management, Prentice Hall International, New Jersey 1993.
 13. Ross S.A.: International Treasumy Management, Woodhead Faulkner, Cambridge 1990.
 14. Ross S.A., Westerfield R.W., Jaffe J.F.: Corporate Finance, R.D. Irwin Boston 1999.
 15. Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D.: Fundamentals of corparate finance Irwin, USA 1992.
 16. Scott D.F.: Cases in Finance, Prentice-Hall, New Jersey 1984.
 17. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
 18. Śliwa J.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Prywatna Szkoła Handlowa, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu